10 listopada

1337 – W Lidzbarku Warm. został wystawiony dokument o nadaniu młyna na rzece Wadąg i 10 włók gruntów. Dokument nie określa, na jakim odcinku rzeki młyn ten był zlokalizowany. Można jedynie domniemywać, że chodzi o miejscowość o tej samej nazwie. Dokument wsi lokacyjny wsi Wadąg nosi bowiem datę tylko o miesiąc wcześniejszą.
>> KMW 1991, s. 177–178.

1562 – Książę Albrecht nadał Baltazarowi Rochowi z Jabłonki 12 włók nad jeziorem Łęsk na prawie lennym. Nową wieś nazwano kulka. Oprócz tego Roch otrzymał karczmę w Dźwierzutach z 3 włókami. Dwa wieki później wieś Kulka figuruje jako pańszczyźniana z 6 dymami. A jeszcze później był to folwark. Z czasem grunty porosły lasem i obecnie pozostałością owej wsi jest leśniczówka o tej nazwie.
>> Szczyt., s. 114–115.

1659 – Nowy biskup warm. Jan Stefan Wydżga został zatwierdzony przez papieża, a w styczniu roku następnego odbył on uroczysty wjazd do siedziby bpów warmińskich w Lidzbarku.
>> Or. SBWPKiZM II, s. 216.

1708 – W Olsztynku do tego dnia zmarło na dżumę 400 osób. Zaraza zabrała proboszcza J. Wedeke. Zmarła też jego żona. Po tej dacie zaraza zaczęła pomału wygasać, lecz w grudniu liczba zgonów znów zaczęła wzrastać.
>> KMW 1960, s. 477–478.

1760 – Na posiedzeniu kapituły fromborskiej czytano akta wizytacji komory Pieniężno. M.in. deliberowano nad skargą szewców i krawców zamieszkałych w tej osadzie.
>> Sz. DW, s. 216.

1772 – W Dobrym Mieście ur. Marcin Fotschki /Foczki, Fotszki/, zm. 21.09.1835 we Fromborku, kanonik warm. Kształcił się w Niemczech. W latach 1820–1835 był generalnym wikariuszem diecezji warm. i bliskim współpracownikiem bpa Józefa von Hohenzollerna. Otrzymał honorowy doktorat na uniwersytecie Muenster /1835/. Dbał o nauczanie w języku polskim.
>> Or. SBWPKiZM II, s. 238–239.

1807 – Zawarta została konwencja elbląska. Do Księstwa Warszawskiego przydzielono powiaty chełmiński i michałkowski, wyłączając twierdzę Grudziądz, którą pozostawiono Prusom. Do Księstwa Warszawskiego przyłączono okręg nadnotecki z wyłączeniem północnych części powiatów kamieńskiego i wałeckiego.
>> Cieś. Pom. Wsch., s. 17.

1852 – W Klebarku Wielkim k. Olsztyna ur. Jan Liszewski, syn kowala, nauczyciel, który został pozbawiony tej posady za działalność propolską. Nauczył się drukarstwa i uruchomił w Olsztynie drukarnię, w której od 1 kwietnia 1886 roku zaczął wydawać „Gazetę Olsztyńską”. Zm. 23.7.1894 w Olsztynie.
>> Or. SBWMiP, s. 194; Gęb. Pod, s. 17–18; Chł. Lud., s. 67.

1906 – W Januszkiewiczach /Wileńszczyzna/ ur. Izydor Hołub, nauczyciel, bibliotekarz. Więzień obozów koncentracyjnych. W olsztyńskiem od 1946 r. Wicestarosta w Mrągowie w latach 1947–1950. Jako kier. bibliotek powiatowych pracował w Mrągowie i Pasłęku.
>> Or. Twórcy, s. 71.

1913 – W Kompachcicach k. Opola ur. Nikodem Broma, nauczyciel. Był wychowankiem Polskiego Gimnazjum w Bytomiu. Studiował w Akademii Pedagogicznej w Bytomiu na wydziale polskim. Pracował w Złotowie na Pograniczu oraz w Sadłukach na Powiślu. Aresztowany 25.8.1939, więziony w Tapiau, Gruenhof i Stutthofie. Wyszedł na wolność w kwietniu 1940 r. zmobilizowany, walczył na froncie wschodnim, gdzie został ciężko ranny /1943/ i wkrótce zmarł.
>> Fil. Wopt, s. 10–11.

1917 – Ur. Ernst Edgar Wiechert /zm. 11.11.1917/, syn znanego pisarza niemieckiego Ernsta Wiecherta, antyfaszysty, którego twórczość nasycona krajobrazem i problemami Prus Wschodnich. Nagrobek dziecka zachował się na cmentarzyku rodzinnym
w lesie w pobliżu leśniczówki w Piersławku.
>> WiM 1987, nr 10, s. 3.

1918 – W Olsztynie Rada Żołnierska zorganizowała wielki wiec, który zgromadził ponad 4 tysiące ludzi. Powiadomiono mieszkańców, że cesarz zbiegł do Holandii, że Niemcy stały się republiką. Radę Żołnierską przekształcono w Radę Żołniersko-Robotniczą. Następnego dnia olsztyńska Rada Miejska rozwiązała się i przekazała swe kompetencje nowopowstałej Radzie Żołniersko-Robotniczej. Nad olsztyńskim ratuszem łopotał czerwony sztandar. Wojna skończona, nastał czas rewolucji. Rady Żołniersko-Robotnicze powstawały żywiołowo i w innych miejskich ośrodkach w Prusach Wschodnich. Przebieg wieców był na ogół spokojny. Do lokalnych zaburzeń doszło jedynie w Ostródzie, Barczewie i Mikołajkach.
>> KMW 1958, s. 14; WiM 1967, nr 5, s. 2.

1934 – W Chaberkowie k. Olsztyna odbyło się uroczyste otwarcie polskiej świetlicy, które było połączone z wieczornicą Mickiewiczowską. Referat o Adamie Mickiewiczu ilustrowany był przeźroczami oraz deklamacją wiersza poety pt. „Powrót taty”.
>> KMW 1969, s. 216.

1937 – W Kwidzynie zostało otwarte drugie w Niemczech polskie gimnazjum. Kierował nim dr Władysław Gębik. Mniejszość polska w Rzeszy posiadała tylko dwie szkoły średnie z polskim językiem wykładowym, gdy mniejszość niemiecka w Polsce /trzykrotnie mniej liczna niż mniejszość polska w Niemczech/ posiadała w okresie międzywojennym aż 26 szkół średnich.
>> Wrzes. RP/WMiP, s. 375; KMW 1995, s. 379; Gęb. Kwidzyniacy, s. 7–12.

1945 – W Olsztynie rozpoczął działalność nieoficjalny Tymczasowy Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego na Okręg Mazurski. W jego skład wchodzili: Jan Stelmach, Bolesław Stolarczyk i Franciszek Kalinowski. Działacze ci kierowali przygotowaniami do oficjalnego zainaugurowania działalności przez PSL. I-szy zjazd tego stronnictwa odbył się 13.1.1946.
>> Woj. Warmia, s. 114–115.

2019 – W Olsztynie zmarł Bronisław Sałuda; dziennikarz, pisarz, wydawca, twórca i dyrektor olsztyńskiego radia (1954-1965), prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Autor niniejszego opracowania.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę