Bronisław Sałuda – olsztyński dziennikarz, pisarz i wydawca. Z Olsztynem związany od 1954 roku, od kiedy został prezesem olsztyńskiej rozgłośni radiowej – do 1965 roku. Jemu zawdzięczamy powstanie obecnej siedziby radia i centrum nadawczego w Pieczewie. Później pracował naukowo w olsztyńskiej Akademii Rolniczo-Technicznej, Ośrodku Badan Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, współredagował periodyk „Warmia i Mazury”.

Był wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, współzałożycielem Koła Łowieckiego „Knieja”. Założył wydawnictwo Oficyna Druków Niskonakładowych, publikujące książki dotyczące historii, historii myślistwa oraz teksty literackie. Sam też był autorem kilku.

29 sierpnia 2019 r. Bronisław Sałuda ustanowił fundację swojego imienia, której celem jest inicjowanie, wspieranie i promocja działalności kulturalnej i artystycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, pielęgnowanie dziedzictwa kulturalnego regionu, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. W skład zarządu Fundacji im. Bronisława Sałudy powołał Ewę Hopfer, Marię Skurpską i Janusza Sorokę.

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 12 grudnia 2020 r. Po trwającym ponad dwa lata postępowaniu spadkowym 24 marca 2022 r. fundacja nabyła spadek po zmarłym 19 listopada 2019 r. Bronisławie Sałudzie.