ZARZĄD GŁÓWNY

Prezydium Zarządu Głównego

Ewa Hopfer – Prezes
Robert Lesiński – Wiceprezes
Janusz Soroka – Skarbnik

Główna Komisja Rewizyjna

Ewa Krystosik – Przewodnicząca
Barbara Poleszak
Łucja Szydłowska