ZARZĄD GŁÓWNY

Ewa Hopfer – Prezes
Maria Skurpska – I Wiceprezes
Arkadiusz Zawadzki – II Wiceprezes
Małgorzata Barabasz – Sekretarz
Janusz Soroka – Skarbnik

Główna Komisja Rewizyjna

Ewa Krystosik
Dorota Roman
Tadeusz Zbyrowski