ZARZĄD GŁÓWNY

Ewa Hopfer – Prezes
Maria Skurpska – I Wiceprezes
Robert Lesiński – II Wiceprezes
Janusz Soroka – Skarbnik

Główna Komisja Rewizyjna

Ewa Krystosik
Tadeusz Zbyrowski