ODDZIAŁ DOBRE MIASTO

Oddział w Dobrym Mieście został powołany 1 października 1969r. Zarząd wybrany w czasie zebrania organizacyjnego ukonstytuował się następująco:

Kaziemierz Sołłohub-prezes

Teresa Krauze-wiceprezes

Henryk Dopadka-skarbnik

Feliksa Panecka-sekretarz

Zdzisław Kotecki-członek zarządu

W niedługim czasie uchwałą Prezydium Miejskiej Rady przekazano na własność oddziału zabytkową Basztę Bocianią. Baszta była bardzo zniszczona. Remont trwał trzy lata. Siedziba Stowarzyszenia stała się wizytówką Dobrego Miasta. Organizowano wiele ciekawych imprez dla członków i mieszkańców miasta. Oddział „Pojezierza” zyskał wielu zwolenników, którzy w szybkim tempie poszerzali grono zaangażowanych członków Stowarzyszenia.

Po upływie dwóch kadencji prezes Kazimierz Sołłohub ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia złożył rezygnację. W dniu 21 czerwca 1997 roku na walnym zebraniu Oddziału wybrano nowy skład zarządu:

 • Kazimierz Sołłohub – Honorowy Prezes Oddziału,

 • Zygmunt Suchenek – prezes,

 • Tadeusz Ślimak – wiceprezes,

 • Kazimierz Skupień – wiceprezes,

 • Krystyna Paszkiewicz – sekretarz,

 • Janina Ułanowska – Lasikowska – skarbnik

 • Zuzanna Oleszczuk – członek zarządu,

 • Andrzej Abako – członek zarządu.

Nowo wybrany Zarząd Oddziału od pierwszych dni powołania wyznaczył konkretne zadania do realizacji:

1. Przeprowadzić remont kapitalny baszty. Prace rozpoczęto od naprawy dachu. Przy wsparciu pana burmistrza Stanisława Trzaskowskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Ślimaka, a w drugim etapie przy pomocy burmistrza Kazimierza Jasińskiego, dach baszty został dość dobrze zabezpieczony. Należało jednak w niedalekiej przyszłości wykonać ekspertyzę
i dokumentację, w celu wykonania gruntownego remontu dachu. Ponownie liczyliśmy na pomoc władz miejskich, po przygotowaniu dokumentacji i zabezpieczeniu środków finansowych dach baszty został gruntownie wyremontowany. Składamy podziękowanie panu burmistrzowi Stanisławowi Trzaskowskiemu.

2. Przeprowadzić remont wszystkich pomieszczeń, począwszy od parteru aż po czwartą kondygnację.

3. Przystąpić do zagospodarowania wszystkich kondygnacji:

– Na parterze przygotować kawiarenkę i sklepik z pamiątkami.

– Na pierwszym piętrze salonik do spotkań z ciekawymi ludźmi, zebrań

Zarządu, wernisaży itp.

– Na trzeciej kondygnacji urządzić galerię sztuki.

– Na pozostałych dwóch muzeum miasta.

Remont i urządzenie poszczególnych kondygnacji trwał prawie nieprzerwanie od marca 1998 do 20 października 1999roku. Środki wydane na remont i urządzenie wszystkich kondygnacji, zorganizowanie stałej ekspozycji, przygotowanie uroczystości XXX-lecia wyniosły 7 134,35zł. Środki pozyskane od sponsorów wyniosły 5 54,00, w tym środki własne 1 594,35 zł. W powyższych kwotach nie jest zawarta robocizna. Prawie wszystkie prace wykonane były społecznie.

Od wielu lat prowadzimy zajęcia z edukacji regionalnej w baszcie. Młodzież poznaje historię swego miasta i gminy, regionu. Poznaje architekturę, malarstwo, rzemiosło, sztukę ludową, główne zabytki przyrody i architektury w regionie, historię i tradycje własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu. Edukacja regionalna wprowadza młodego człowieka w żywy prawdziwy świat – pełen przeżyć, emocji, piękna, (coraz częściej i brzydoty), doświadczeń i odkryć.
Z tych doświadczeń młody człowiek czerpie własny zasób inspiracji, wchłania bodźce, uruchamia zmysły i wyobraźnię.

Warunek – przewodnikiem, wychowawcą, musi być tu dobrze przygotowany nauczyciel przy udziale innych członków społeczności lokalnej.

Jest sprawą oczywistą, iż edukacja regionalna, której celem jest zakorzenienie człowieka w jego regionalnym środowisku, ma swój narodowy wymiar. Silne poczucie regionalnej tożsamości to najważniejsza droga prowadząca do identyfikacji z wielką Ojczyzną poprzez zakorzenienie w małej.

W baszcie prowadzimy stałą galerię sztuki. Od wielu lat w sezonie od maja do listopada organizujemy wystawy twórców z naszego miasta, jak również z Olsztyna i regionu. W muzeum gromadzimy materiały i eksponaty związane tematycznie z historią miasta, gminy, regionu. Dobrze służą one przy realizacji programu z edukacji regionalnej. To tu właśnie odbywają się zajęcia z przedszkolakami i młodzieżą szkolną. Młodzież chętnie uczestniczy w tych zajęciach. Mury starej zabytkowej XIV wiecznej baszty tworzą specyficzny klimat i nastrój. Dzieci z przedszkola bardzo chętnie słuchają legendy związanej z historią miasta, uczniów starszych klas interesuje ta dawna i powojenna historia miasta.

Basztę w sezonie odwiedza ponad cztery tysiące zwiedzających. Jest ona dostępna dla zwiedzających w soboty i niedziele od godz. 12°°-18°° i każdego dnia dla młodzieży szkolnej, wycieczek po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 89 616 16 05,  zygmunt@dobremiasto.net

Aktualnie działający Zarząd Oddziału:

 • Zygmunt Suchenek – prezes
 • Jerzy Siennicki – wiceprezes
 • Andrzej Abako – wiceprezes
 • Tadeusz Zbyrowski – sekretarz
 • Irena Pieczkowska – skarbnik
 • Łucja Szydłowska – Członek Zarządu
 • Kazimierz Skupień – Członek Zarządu

A oto sprawozdanie ilustracyjne z działalności Oddziału za 2012 rok.