Oddział „PIERWSZY”

 

 

Skład Zarządu Oddziału „PIERWSZEGO”

Prezes – Robert Lesiński
Sekretarz – Sławomir Ostrowski
Skarbnik – Henryka Makowska