Skąd się bierze ciepło?


Taki temat miała wizyta grupy Zielona ulica, zielona okolica w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Uczestnicy, ubrani w kamizelki i w kaskach na głowach, ruszyli w wędrówkę po dwóch ciepłowniach. W roli przewodników i edukatorów wystąpiło dwóch profesjonalnych pracowników MPEC-u.

Zielona grupa wzięła udział w edukacyjnej wyprawie, podczas której uczestnicy usłyszeli wiele ciekawych informacji o energii cieplnej, o różnych paliwach (biomasa i węgiel), o odnawialnych źródłach energii, o nowoczesnej spalarni śmieci wybudowanej w Olsztynie.
Łączna długość miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi 182 kilometry, a MPEC zaopatruje w ciepło ponad 64 proc. olsztyńskich mieszkań i instytucji. Uczestnicy edukacyjnej wizyty mieli wiele pytań: co się dzieje, jak pęknie rura, ilu pracowników pracuje, by ciepło docierało do mieszkań, czy więcej spala się węgla czy biomasy? „Bardzo interesujące, dużo się dowiedzieliśmy, bardzo ciekawe miejsce” – mówili uczestnicy, którzy poznali ciepłownię „od kuchni”.
Red.

 

Dofinansowano ze środków Programu „UTW–Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Działania wspiera SSK Pojezierze.