CHÓR COLLEGIUM BACCALARUM

Skład Zarządu Oddziału IV – Chór Collegium Baccalarum

Monika Czerepowicka – prezes
Andrzej Karski – wiceprezes
Waldemar Mackiewicz – wiceprezes
Dariusz Dymowski – skarbnik
Ewa Krystosik – sekretarz
Agata Potkaj – członek
Sławomir Kaim – członek
Ireneusz Markiewicz – członek

Chór Collegium Baccalarum w trakcie swojej działalności zyskał duże doświadczenie w realizacji zadań w kraju i zagranicą. Poziom zespołu był wielokrotnie weryfikowany na koncertach w Belgii, Francji, Austrii, Czechach, Litwie, Ukrainie, Włoszech oraz w kraju. Łącznie chór dał około 400 koncertów.

Udział w festiwalach, wyróżnienia, nagrody:

 • XII Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w 1993r – wyróżnienie
 • Międzynarodowy Festiwal Graz Austria 1998rOgólnopolski Festiwal Muzyki Religijnej Rumia 1999r – wyróżnienie
 • Legnica Cantat 2000r – III nagroda
 • Festiwal Muzyki Chóralnej Olomouc Czechy 2004r – dwa srebrne medale Uczestnictwo w obchodach święta 3 Maja 2005r na zaproszenie Ambasady Polskiej w Wilnie
 • Koncert dla Polonii Ukraińskiej we Lwowie – 2006r
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Watykan 2007
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej Macedonia Ohrid 2009 – srebrny medal
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej Paryż 2011
 • Udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym St. Petersburg, Rosja 2012r
 • 2013 Festiwal Cracovia Cantat
 • Tourne po Bretanii – Francja 2014 r.
 • VII Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Montecatini Terme w Toskanii – 2015 r.
 • Występ w Kaczyce w Rumunii. Wyjazd na zaproszenie Związku Polaków w Rumunii i jego przewodniczącego Gerwazego Longhera. – 2016 r.
 • 2017 Tourne po Czechach, koncert m.in. w ogrodach Ambasady Polskiej w Pradze
 • 2018 udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Czarnogórze
 • 2019-2021 – pandemia przerwała życie kulturalne i artystyczne
 • 2021 – 29 października „Koncert dwóch chórów” w synagodze w Barczewie. Wystąpiły: Collegium Baccalarum pod dyrekcją Agaty Wilińskiej i chór Moderato z Barczewa pod dyrekcją Danuty Nowakowskiej
 • 2021 – 9 listopada podczas uroczystości w Muzeum Nowoczesności prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wręczył dyrygentce i chórowi Grand Prix. Collegium Baccalarum zdobyło je w październiku na XVI Festiwalu „O Warmio moja miła” im. Feliksa Nowowiejskiego
 • 2022 – 15 stycznia na zamku w Ostródzie „Koncert w świątecznym nastroju”. Na scenie Olsztyński Chór Collegium Baccalarum pod dyrekcją Agaty Wilińskiej z akompaniamentem Wiktora Żołnierka. Na handpanie grała Ewa Łuszcz. Organizacja WMZPChiO
 • 2022 – w kwietniu Collegium Baccalarum z sześcioma innymi olsztyńskimi chórami wziął udział w wielkim wydarzeniu muzycznym. Było to „Requiem” Mozarta w wykonaniu orkiestry symfonicznej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego oraz z udziałem solistów: Aleksandry Zamojskiej – sopran, Ewy Menaszek – alt, Adama Zdunikowskiego – tenor, Łukasza Koniecznego – bas oraz chórów. Były to dwa koncerty – jeden w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie, drugi – w katedrze św. Jakuba w Olsztynie
 • 2022 – 3 czerwca koncert Collegium Baccalarum pod dyrekcją Agaty Wilińskiej na zamku w Olsztynie. Po raz pierwszy z chórem wystąpiły artystki z Ukrainy, które przyjechały do Polski po wybuchu wojny i dołączyły do chóru. Alina Cholodny – grała na skrzypcach „Ave Maria”, a sopranistka Maria Usenko zaśpiewała „You raise me up”. Akompaniament Wiktor Żołnierek
 • 2022 – 25 czerwca koncert „Szalom, Szalom” w ogrodach barczewskiej synagogi. Wystąpił chór Collegium Baccalarum pod dyrekcją Agaty Wilińskiej, solo skrzypce Alina Cholodny, akompaniament Wiktor Żołnierek. Udział wzięli także: zespół Warmia Klezmer Band pod kierownictwem Artura Chwały oraz chór Moderato z Barczewa pod dyrekcją Danuty Nowakowskiej. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, do którego należy chór, a było ono realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez powiat olsztyński
 • 2022 – w sierpniu chór wyjechał do Niemczech. Dał piękny koncert dla Polonii, który odbył się w kościele św. Józefa we Fryburgu Bryzgowijskim blisko granicy ze Szwajcarią. Podczas długiej trasy były także spontaniczne koncerty np.na starówce w Tybindze, czy w warsztacie samochodowym w Norymberdze (gdzie był naprawiany autokar, którym podróżowali chórzyści)
 • 2022 – we wrześniu Agata Wilińska, dyrygentka Collegium Baccalarum, odebrała nagrodę marszałka województwa warmińsko-mazurskiego w dziedzinie kultury
 • 2022 – 15 października Collegium Baccalarum pod dyrekcją Agaty Wilińskiej zdobył Złoty Dyplom podczas Ogólnopolskiego Forum Chóralistyki – Wrocław Miastem Muzyki. Akompaniament: Łukasz Matusik.
  Jury obradowało w składzie: prof. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny, prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska, dr hab. Dawid Ber, prof. AM.
  Konkurs odbywał się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu
 • 2022 – 10 grudnia koncert kolęd w zamku w Ostródzie. Wystąpił chór Collegium Baccalarum pod dyrekcją Agaty Wilińskiej z akompaniamentem Wiktora Żołnierka, solistka Otylia Przyłucka, Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka UWM pod dyrekcją Katarzyny Bojaruniec oraz duet skrzypcowy Albireo uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej II st.w Olsztynie. Organizacja Barbara Rytwińska z PZChiO
 • 2022 – grudzień – udział chóru w warsztatach kolędowych organizowanych przez Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne i chór Collegium Musicum
 • 2022 – 30 grudnia – udział Collegium Baccalarum w jubileuszowym kolędowaniu z chórem Collegium Musicum pod dyrekcją Janusza Wilińskiego w 45-lecie zespołu w olsztyńskiej katedrze.

Od roku 1997 r. dyrygentem chóru Collegium Baccalarum jest dr Agata Wilińska, znakomity pedagog, na co dzień pracująca w Państwowej Szkole Muzycznej w Olsztynie. Jako dyrygent szczególny nacisk kładzie na dobór repertuaru chóru, dbając o jakość prezentacji, kulturę brzmienia oraz interpretację utworów.

Agata Wilińska. Fot. Sławomir Ostrowski

Agata Wilińska. Fot. Sławomir Ostrowski

Agata Wilińska jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie i Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w której w 1987 r., ukończyła z wyróżnieniem, klasę dyrygowania pod kierunkiem prof. H. Wojnarowskiego. Od wielu lat jest związana z olsztyńskim ruchem chóralnym.Swoją działalność artystyczną rozpoczęła, będąc jeszcze uczennicą PSM w Olsztynie, a następnie studentką AM w Warszawie, jako chórzystka Olsztyńskiego Chóru Kameralnego „Collegium Musicum”. W chórze tym śpiewa do chwili obecnej, a od 1996 r. sprawuje także funkcję II-go dyrygenta.

W latach 1992-2004 prowadziła chór młodzieżowy „Continuo” PSM II st. w Olsztynie. Od roku 1990 związana jest nieprzerwanie z chórem dziecięcym „Cantabile” PSM I st. w Olsztynie. Ze wszystkimi zespołami wielokrotnie koncertowała w kraju i za granicą, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Dyrygentka A. Wilińska kształciła się na kursach mistrzowskich u prof. Erica Ericssona i prof. Uve Gronostaya. Brała udział w ogólnopolskich i międzynarodowych seminariach dla dyrygentów chóralnych.

W roku 2003 uzyskała tytuł doktora sztuki Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Za swoją działalność pedagogiczną i artystyczną wielokrotnie była nagradzana przez Prezydenta RP, Ministra Kultury, Prezydenta m. Olsztyna. W 2013 roku, z okazji jubileuszu 25 lecia chóru „Collegium Baccalarum”, otrzymała medal „Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.