CHÓR COLLEGIUM BACCALARUM

Skład Zarządu Oddziału IV – Chór Collegium Baccalarum

Monika Czerepowicka – prezes
Andrzej Karski – wiceprezes
Waldemar Mackiewicz – wiceprezes
Dariusz Dymowski – skarbnik
Ewa Krystosik – sekretarz
Agata Potkaj – członek
Sławomir Kaim – członek
Ireneusz Markiewicz – członek

Chór Collegium Baccalarum w trakcie swojej działalności zyskał duże doświadczenie w realizacji zadań w kraju i zagranicą. Poziom zespołu był wielokrotnie weryfikowany na koncertach w Belgii, Francji, Austrii, Czechach, Litwie, Ukrainie, Włoszech oraz w kraju. Łącznie chór dał około 400 koncertów.

Udział w festiwalach, wyróżnienia, nagrody:

 • XII Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w 1993r – wyróżnienie
 • Międzynarodowy Festiwal Graz Austria 1998rOgólnopolski Festiwal Muzyki Religijnej Rumia 1999r – wyróżnienie
 • Legnica Cantat 2000r – III nagroda
 • Festiwal Muzyki Chóralnej Olomouc Czechy 2004r – dwa srebrne medale Uczestnictwo w obchodach święta 3 Maja 2005r na zaproszenie Ambasady Polskiej w Wilnie
 • Koncert dla Polonii Ukraińskiej we Lwowie – 2006r
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Watykan 2007
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyk Chóralnej Macedonia Ohrid 2009 – srebrny medal
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyk Chóralnej Paryż 2011
 • Udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym St. Petersburg, Rosja 2012r
 • 2013 Festiwal Cracovia Cantat
 • Tourne po Bretanii – Francja 2014 r.
 • VII Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Montecatini Terme w Toskanii – 2015 r.
 • Występ w Kaczyce w Rumunii. Wyjazd na zaproszenie Związku Polaków w Rumunii i jego przewodniczącego Gerwazego Longhera. – 2016 r.
 • 2017 Tourne po Czechach, koncert m.in. w ogrodach Ambasady Polskiej w Pradze
 • 2018 udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Czarnogórze

Od roku 1997 r. dyrygentem chóru Collegium Baccalarum jest dr Agata Wilińska, znakomity pedagog, na co dzień pracująca w Państwowej Szkole Muzycznej w Olsztynie. Jako dyrygent szczególny nacisk kładzie na dobór repertuaru chóru, dbając o jakość prezentacji, kulturę brzmienia oraz interpretację utworów.

Agata Wilińska. Fot. Sławomir Ostrowski

Agata Wilińska. Fot. Sławomir Ostrowski

Agata Wilińska jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie i Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w której w 1987 r., ukończyła z wyróżnieniem, klasę dyrygowania pod kierunkiem prof. H. Wojnarowskiego. Od wielu lat jest związana z olsztyńskim ruchem chóralnym.Swoją działalność artystyczną rozpoczęła, będąc jeszcze uczennicą PSM w Olsztynie, a następnie studentką AM w Warszawie, jako chórzystka Olsztyńskiego Chóru Kameralnego „Collegium Musicum”. W chórze tym śpiewa do chwili obecnej, a od 1996 r. sprawuje także funkcję II-go dyrygenta.

W latach 1992-2004 prowadziła chór młodzieżowy „Continuo” PSM II st. w Olsztynie. Od roku 1990 związana jest nieprzerwanie z chórem dziecięcym „Cantabile” PSM I st. w Olsztynie. Ze wszystkimi zespołami wielokrotnie koncertowała w kraju i za granicą, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Dyrygentka A. Wilińska kształciła się na kursach mistrzowskich u prof. Erica Ericssona i prof. Uve Gronostaya. Brała udział w ogólnopolskich i międzynarodowych seminariach dla dyrygentów chóralnych.

W roku 2003 uzyskała tytuł doktora sztuki Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Za swoją działalność pedagogiczną i artystyczną wielokrotnie była nagradzana przez Prezydenta RP, Ministra Kultury, Prezydenta m. Olsztyna. W 2013 roku, z okazji jubileuszu 25 lecia chóru „Collegium Baccalarum”, otrzymała medal „Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.