ZARZĄD GŁÓWNY

Kończący się niebawem rok, to rok dwóch ważnych wydarzeń w SSK „Pojezierze”. W październiku obchodziliśmy uroczyście 60-lecie założenia Stowarzyszenia, natomiast 19 listopada odbył się XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów. Podsumowano na nim cztery ostatnie lata działalności, dyskutowano nad przyszłością Stowarzyszenia oraz wybrano nowe władze:

Ewa Hopfer – Prezes
Maria Skurpska – I Wiceprezes
Arkadiusz Zawadzki – II Wiceprezes
Małgorzata Barabasz – Sekretarz
Janusz Soroka – Skarbnik

Główna Komisja Rewizyjna

Ewa Krystosik
Dorota Roman
Tadeusz Zbyrowski