2 kwietnia

1356 – Jan Stryprock wrócił na Warmię z podróży do Awinionu, gdzie starał się u papieża Innocentego VI o uznanie za ważny jego wybór na bpa warmińskiego dokonany po śmierci bpa Jana z Miśni. Starania bpa Jana Stryprocka uwieńczone zostały powodzeniem.
>> Achr., s. 38.

1391 – Oficjał bpa warm. Henryka Sorboma Henryk Vogelsang został kanonikiem warmińskim, a w 1401 wybrany biskupem Warmii.
>> Achr., s. 50.

1422 – W Solcu Kuj. rozpoczął się, trwający do 5 kwietnia, zjazd przedstawicieli Polski zakonu krzyżackiego, który miał doprowadzić do ugody. Mediatorem był legat papieski, doktor dekretów, Antoni Zenon z Mediolanu. Misja nie powiodła się.
>> KMW 1993, s. 506.

1455 – Na prośbę części mieszczan Królewca, zrewoltowanych przeciw wpływom polskim, komtur krzyżacki Plauen obiecał wyprawę i pomoc rychłą do Prus Dolnych. W tym samym mniej więcej czasie propolsko nastawieni mieszczanie apelowali do gubernatora Prus Jana Bażyńskiego o śpieszne dosłanie pomocy dla Królewca.
>> KMW 1992, s. 234–235.

1479 – Król polski Kazimierz Jagiellończyk zawarł układ z królem węgierskim Maciejem Korwinem; był on skierowany przeciw Krzyżakom, a pośrednio przeciw bpowi Warmii Mikołajowi Tungenowi, który był stronnikiem zakonu. Był to pierwszy krok do uznania przez Warmię zwierzchnictwa Polski, co nastąpiło kilka miesięcy później.
>> Or. SBWPKiZM, II, s. 190.

1512 – We Fromborku odbył się pogrzeb bpa warm. Łukasza Watzenrode.
>> KMW 1966, s. 330; Or. SBWPKiZM, II, s. 200.

1521 – Załogi krzyżackie z Ornety i Dobrego Miasta zaatakowały /w nocy z 2/3 kwietnia/ Lidzbark Warmiński, lecz nie uzyskały sukcesu. Były działania podstępne, gdyż w tym samym czasie były poważnie zaawansowane rokowania pokojowe /2 kwietnia np. rozjemcy uzgodnili sposoby ewakuacji z Prus i Warmii na zachód zaciężnych zakonu/.
>> Bis. WP, s. 394, 446.

1525 – Albrecht I Hohenzollern, ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego, siostrzeniec Zygmunta Starego i pierwszy książe w Prusach, przybył do Krakowa w celu zawarcia układu i złożenia przysięgi lenniczej, co było następstwem sekularyzacji państwa zakonnego.
>> Or. SBWPKiZM, I, s. 2.

1627 – Kapitulacja załogi szwedzkiej w Pucku. W walkach brały udział okręty i wojska polskie oraz żołnierze gdańscy.
>> Rocz. Gd. 1955, XIV, s. 496; Czapl., Władysław IV, s. 79.

1791 – W Biesowie k. Reszla ur. Franciszek Lieder, pedagog, autor podręczników szkolnych. Zm. 28.5.1867 w Warszawie.
>> Or. SBWMiP, s. 190–191.

1802 – We Fromborku zm. Joachim Kalnassy /ur. w Barczewie na Warmii/, kan. warm., poeta sekretarz bpa warm. Ignacego Krasickiego /w jego otoczeniu przebywał przez blisko 30 lat/. Był proboszczem w Kwiecewie, Lamkowie, Lubominie i Lidzbarku Warm. Prałat i kustosz we Fromborku. Zajmował się przekładami, literaturą i publicystyką. Bogata spuścizna niedrukowana w większości zaginęła.
>> Or. SBWPKiZM, I, s. 120–121.

1807 – Główna kwatera cesarza Napoleona Bonaparte została przeniesiona z Ostródy do pałacu Finckensteinów w Kamieńcu Suskim. Bóg wojny pisał wówczas czułe listy do cesarzowej Józefiny, informując, że w nowej siedzibie są piękne piece, a on tak lubi nocą patrzeć w ogień. Nie była to pełna prawda, gdyż w rzeczywistości chodziło o wygody w związku ze spodziewanym przyjazdem na Mazury słodkiej Marii, szambelanowej Walewskiej.
>> Bran. Kłopoty, s. 58–63, 102–109; WiM 1962, nr 7–8, s. 2–5, 12.

1840 – W Sząbruku k. Olsztyna ur. Andrzej Samulowski, poeta, księgarz, działacz narodowy i oświat. na Warmii. Zm. 10.04.1928 r. w Gietrzwałdzie.
>> Or. SBWMiP, s. 278–279; WEP, X, s. 329; Gęb. Pod, s. 15.

1863 – Przed plutonem egzekucyjnym na rynku miasta Mławy stanął Ewald /imię nie zachowało się/, d-ca oddziału ochotników idących na pomoc polskiemu powstaniu. W skład tego zgrupowania wchodzili mieszkańcy Pomorza, w tym Kaszubi. Sformowany został na Ziemi Lubawskiej. Liczył około 400 ludzi. Ewald dowodził kompanią lubawską. Po potyczce z pruskimi huzarami i przejściu granicy oddział został odcięty od sił głównych, rozbity przez piechotę rosyjską i kozaków w Niedziałkach i Kawęczynie. 17 ochotników poległo, pochowani są we wspólnej mogile na cmentarzu w Lipowcu, 45 dostało się do niewoli podczas odwrotu ku granicy. Ewald był pruskim oficerem, rozstrzelany przez rosyjskich żołnierzy, zginął za sprawę polską, umarł z godnością, nie pozwalając, by przed śmiercią zawiązano mu oczy.
>> Gł. Olszt. 1969, 5–7 kwiecień, s. 9–10.

1873 – We Fromborku zm. Antoni Frenzel /ur. 7.08.1790 w Gościęcinie k. Koźla/, ks. bp sufragan warm. Studia teologiczne i filozoficzne kończył w Ołomuńcu i Wrocławiu, prof. w Lic. Hozjanum w Braniewie. Dwukrotnie zarządzał diecezją warm. jako generalny administrator, bp tytularny Arcopolis. Zasłużony dla szkolnictwa na Warmii. W Lic. Hozjanum i gim. braniewskim starał się o etaty języka polskiego.
>> Or. SBWMiP, s. 103.

1891 – We wsi Odmy k. Ostródy ur. Leonard K. Kremski /zm. 22.8.1976 r. w Kwidzynie/. Działał w organizacjach polskich w Westfalii, po r. 1918 mieszkał w ostródzkim /Jankowiec i Groszki/, aktywny w okresie plebiscytowym. W obawie przed represjami wyemigrował do Polski i mieszkał w Działdowskiem. Od r. 1945 w Kwidzynie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.
>> Or. SBWMiP, s. 172.

1892 – Ponownie zaczyna wychodzić w Giżycku „Gazeta Lecka”, 2 razy w tygodniu, ostatni numer 28.09.1892 r. Poprzednio od 1.01.1875 do końca marca 1890 r.
>> Or. SBWMiP, s. 108.

1910 – W Strzeleczkach k. Prudnika na Opolszczyźnie ur. Leon Kauczor /zm. 13.03.1981 w Gdańsku/, nauczyciel, muzyk-folklorysta. Od jesieni 1934 r. był nauczycielem szkoły polskiej w Stanclewie. Na jesieni 1937 r. przeniesiony do Gimn. Polskiego w Kwidzynie, gdzie odpowiadał za dział muzyczny szkoły. Opracował m.in. muzykę do „Pieśni Kwidzyniaków”, skomponował marsz „Pod znakiem Rodła”. Przed aresztowaniem gestapo skonfiskowało jego zbiory folklorystyczne. Więziony w Tapiau, Hohenbruch, Stutthof, Sachsenhausen, Mauthausen. Po 1945 organizował szkolnictwo w Sztumie i Gdańsku. Odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II kl. W 1979 uhonorowany został nagrodą regionalną im. Michała Lengowskiego.
>> Or. SBWMiP, s. 151–152; KMW 1979, s. 459–465.

1926 – Kierownictwo Marynarki Wojennej sfinalizowało umowę z francuską stocznią „Chantiers Navals Français” na budowę 2 kontrtorpedowców, którym nadano nazwy „Wicher” i „Burza”. Pierwszy z tych okrętów miał być dostarczony Polsce po 27, a drugi po 39 miesiącach.
>> Cies. PMW, s. 33.

1928 – W Królewcu odbyły się rokowania polsko-litewskie. Nie przyniosły one żadnego efektu.
>> Kron. XX, s. 386.

1937 – Naczelny prezydent Prowincji Prusy Wschodnie w oparciu o porozumienie między Ministerstwem Poczt oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeszy poinformował placówki terenowe BDO, że pełnomocnicy Abwehry Dyrekcji Poczt są upoważnieni do wydania placówkom policji państwowej nazwisk prenumeratorów prasy mniejszościowej. Posunięcia tego rodzaju poważnie ułatwiały zwalczanie czytelnictwa prasy polskiej na obszarze Niemiec.
>> Chł. WGO, s. 55.

1940 – Memoriał polskich władz emigracyjnych dotyczący przyszłości Prus Wschodnich. W tym czasie niektórzy politycy brytyjscy byli skłonni poprzeć polskie roszczenia wobec Prus Wschodnich za cenę zgody strony polskiej udostępnienia Wilna na rzecz Litwy.
>> KaP, s. 158.

1942 – Nad Prusami Wschodnimi pojawiły się alianckie baloniki, jedne zrzucały pojemniki z płynami zapalającymi, inne /np. nad Olsztynem/ rozrzucały antyhitlerowskie ulotki.
>> KMW 1971, s. 121.

1945 – Broniące się na Półwyspie Sambijskim wojska hitlerowskie dokonują reorganizacji. Zlikwidowano Grupę Armii „Północ”, podporządkowując ją gen. Friedrichowi–Wilhelmowi Muellerowi. Miał on do dyspozycji 14 dywizji, w tym 1 pancerną /ponad połowa tych sił była zaangażowana w obronie Królewca/.
>> Rocz. Ol. 1963, V, s. 193.

– Do zdobytego przez Armię Czerwoną Gdańska przybywają polscy żołnierze Batalionu Morskiego.
>> Per. Wielkie, s. 523.

– W Szczytnie rozpoczął urzędowanie polski starosta. Był nim Mazur Walter Późny.
>> Szczyt., s. 381.

– W Olsztynie zorganizowano dwudniową konferencję poświęconą zagadnieniom mazurskim. Jedną z prelegentek na tym spotkaniu była Emilia Sukertowa-Biedrawina.
>> KMW 1981, s. 76.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę