ODDZIAŁ VI „PALETA”

Skład Zarządu Oddziałi VI
Krystyna Kucewicz – prezes
Halina Kukuć – wiceprezes
Regina Lemiszewska – sekretarz
Urszula Czernikiewicz – skarbnik

galeria

WEJDŹ DO GALERII