ODDZIAŁ „PALETA”

Skład Zarządu Oddziału „PALETA”
Krystyna Kucewicz – prezes
Halina Kukuć – wiceprezes
Regina Lemiszewska – sekretarz
Urszula Czernikiewicz – skarbnik

Obejrzyj zdjęcia z działalności oddziału