ODDZIAŁ „PALETA”

Skład Zarządu Oddziału VI  „PALETA”

Krystyna Kucewicz – prezes
Halina Kukuć – wiceprezes
Regina Lemiszewska – sekretarz
Józefina Andrzejewska – skarbnik

 

Obejrzyj zdjęcia z działalności oddziału