35 rocznica śmierci Henryka Panasa

Wspomnienie pisarza, redaktora i działacza. Minęło właśnie 35 lat od śmierci wybitnego olsztyńskiego pisarza, redaktora i współtwórcy SSK „Pojezierza” Henryka Panasa. Z tej okazji przedstawiciele regionalnych organizacji twórczych zapalili w piątek (11.09) znicze na Jego grobie.

Henryk Panas odszedł od nas 11 września 1985 roku w wieku 73 lat. Był pisarzem, redaktorem naczelnym pisma „Warmia i Mazury”, współzałożycielem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w 1956 roku oraz – na początku – dyrektorem Wydawnictwa „Pojezierze”. Znany był nie tylko w regionie, ale także w kraju i świecie. Był autorem opowiadań wojennych, związanych ze służbą w armii Andersa, powieści regionalnych, w tym o trudnej powojennej integracji ludności na terenach byłych Prus Wschodnich, a przede wszystkim tłumaczonego na osiem języków obcych apokryfu „Według Judasza”. W Olsztynie jest patronem ulicy na Jarotach, niedawno ukazała się jego biografia „Parnas według Panasa”, autorstwa dwóch członków SSK „Pojezierze”: Marka Książka i Janusza Soroki.
Natomiast od tego roku przyznawana jest Nagroda im. Henryka Panasa, ustanowiona przez olsztyńskie oddziały Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Literatów Polskich. W pierwszej edycji Kapituła Nagrody Panasa przyznała ją Krzysztofowi Daukszewiczowi. Ten popularny satyryk, poeta, pieśniarz i dziennikarz otrzymał ją za całokształt twórczości oraz wierność własnym przekonaniom, a także za ścisłe związki z regionem, z którego pochodzi. Ogłoszenie nazwiska laureata nastąpiło 11 września, w rocznicę śmierci Patrona Nagrody, ale wręczenie statuetki – ze względu na pandemię – przesunięto na 4 stycznia przyszłego roku, dzień urodzin pisarza. Nagroda im. Henryka Panasa objęta jest patronatem honorowym marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina.
W 35. rocznicę śmierci grób pisarza przy ul. Poprzecznej w Olsztynie odwiedzili: Marek Książek, przewodniczący oddziału SDRP, Janusz Soroka – skarbnik Zarządu Głównego SSK „Pojezierze” , Andrzej Cieślak – prezes oddziału ZLP i Jacek Panas – syn pisarza. Wspominali oni Mistrza i jego istotny wpływ na kulturę Warmii i Mazur.
MK

Na zdjęciu od lewej: Marek Książek, Andrzej Cieślak, Jacek Panas i Janusz Soroka. Fot: Anna Panas