Kalendarz historyczny Warmii i Mazur

Kalendarz historyczny Warmii i Mazur – tak nazwaliśmy opracowanie historyczne Bronisława Sałudy, skromną odsłonę niedokończonego dzieła Autora, który pozostawił nam w spuściźnie dzieło obejmujące 2500 stron maszynopisu i ponad 12 000 dat. Planujemy od listopada na stronie SSK Pojezierze publikować obszerne fragmenty tego opracowania.

„Kalendarz historyczny północno-wschodniej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur” – tak brzmi tytuł roboczy przyjęty przez Autora. To zapis zdarzeń od zarania po czasy nowożytne, z granicznym rokiem 1945. Warunkiem zapisu było znalezienie pełnej (!!!) daty zdarzenia – dzień, miesiąc, rok.
Do zbioru wprowadzano daty bez ich wartościowania. Obok siebie, na równych prawach, znajdują się wielkie historyczne wydarzenia (np. bitwa pod Grunwaldem), jak i bardziej prozaiczne, chociaż ciekawe zdarzenia w rodzaju: tego i tego dnia w miejscowości X urodziło się cielę o dwóch głowach. Publikacja ma charakter popularnonaukowy, ale każde hasło posiada przypis odsyłający do źródłowego tekstu, łącznie z podaniem stron, na których zdarzenie opisano. Czytelnik ma wgląd w to co godnego uwagi i udokumentowanego wydarzyło się tego dnia przed laty.

Kalendarz jest zapisem dziejów ziem północno-wschodniej Polski, a formuła zamieszczenia „wszystkich zdarzeń” pozwala czytelnikowi na wnikliwą analizę naszej przeszłości. Jest to dokument tworzenia zrębów polskiej państwowości, nierozerwalnie związanych z chrześcijańskimi korzeniami, co szczególnie obrazują dzieje katolickiej Warmii. Obrazuje on krystalizowanie się naszej narodowej tożsamości, wynikającej to ze zdarzeń heroicznych, a czasem z banalnych.

Prezentowany zbiór dat to efekt ponad 60-letniego, skrupulatnego kompletowania obszernej kartoteki, powstałej w trakcie lektury tomów różnego rodzaju publikacji poświęconych historii północno-wschodniej Polski. Autorem opracowania jest Bronisław Sałuda, olsztyński pisarz, dziennikarz radiowy i prasowy, członek SDP, zmarły 10 listopada 2019 roku.
Redaktor ,,Kalendarza historycznego” publikowanego na łamach czasopisma „Warmia i Mazury”. W latach 1999-2012 był prezesem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Olsztynie. W 1992 r. założył wydawnictwo Oficyna Druków Niskonakładowych, które publikowało książki o historii, historii myślistwa oraz teksty literackie.