Wspomnienie. Bronisław Sałuda

10 listopada mija druga rocznica śmierci Bronisława Sałudy – olsztyńskiego dziennikarza, pisarza, wydawcy, wieloletniego prezesa Zarządu SS-K „Pojezierze”. Ci co znali Pana Bronisława do dziś pozostają pod jego urokiem, człowieka łagodnego, przyjacielskiego. Przeżył 93 lata.


Swoje życie związał z Olsztynem od 1954 roku, kiedy przyjechał by poprowadzić olsztyńską redakcję Polskiego Radia. Zaczynał pracę jeszcze w pierwszej, legendarnej siedzibie przy ul. Kajki. Był inicjatorem budowy obecnego budynku rozgłośni oraz pierwszego nadajnika telewizyjnego na Pieczewie. Po rozstaniu z Radiem powrócił do przerwanej pracy naukowej, doktoryzował się na olsztyńskiej ART, pracował później w Ośrodku Badań Naukowych i w czasopiśmie „Warmia i Mazury”. Związał się ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Pojezierze”, był założycielem koła myśliwskiego „Knieja”.
Jego zamiłowanie do historii i myślistwa zaowocowało bogatą spuścizną literacką. Utworzył wydawnictwo Oficyna Druków Niskonakładowych. Pozostały jego książki: Bigos myśliwski (1994), Królowe polskie na łowach (2000), Tajemnice i kontrowersje (fragment monografii rodzinnej wsi Mystkowice) (2005), Łowy władców polskich (2007), Wędrówki z mikrofonem (2017). W jego wydawnictwie ukazało się także kilka unikatowych książek innych autorów.

Obecnie na łamach naszej witryny publikujemy obszerne fragmenty jego opracowania historycznego, które autor roboczo nazwał „Kalendarzem historycznym Polski północno-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur”. Dzieło to obejmujące 2500 stron maszynopisu z ponad 12 000 datami, które autor pracowicie uszeregował chronologicznie według dni miesiąca.

 

Prochy Bronisława Sałudy spoczywają przy alei zasłużonych na cmentarzu w Dywitach.