Plener malarski w Głotowie

Już po raz ósmy w Głotowie k. Dobrego Miasta byliśmy świadkami bardzo udanego pleneru malarskiego. W gościnnych murach „Domu pielgrzyma” dziewięć pań – malarek namalowało 30 obrazów na których utrwalono piękno Warmii.

W plenerze uczestniczyły: Kinga Komadowska z Płocka, Ewa Urbańska z Łodzi, Karolina Antczak i Andżelika Brzostowska – Pociecha z Sieradza, Anna Rok, Katarzyna Suraj i Wiesława Kossakowska z Barczewa, Irena Wyrzykowska z Jesionowa k. Dobrego Miasta i Beata Samko-Kempska z Dobrego Miasta. Większość pań ma wyższe wykształcenie plastyczne i pracuje w zawodzie. Kilka pań ma bogaty dorobek artystyczny i wielokrotne udziały w plenerach. Każda z nich maluje inną techniką. Obrazy malowane były olejem , akrylem i akwarelą. Dlatego spotkanie dziewięciu malarek o różnym doświadczeniu i technice malarskiej zaowocowało wymianą doświadczeń i wzajemnym poznaniu się. Był czas na malowanie i na dyskusje o malowaniu, oceny i sugestie co do tematu i techniki malowania oraz poznawanie się i integrację. Uczestniczki pleneru podkreślały doskonałe miejsce i dobre warunki jakie są w Głotowie do pracy twórczej, odpoczynku i nabierania sił do dalszych działań. Sukcesem i dorobkiem pleneru są obrazy przekazane organizatorom, które będą udostępniane we wrześniu i październiku na wystawach w „Bocianiej Baszcie” w Dobrym Mieście, w Barczewskiej Synagodze, w Starostwie Olsztyńskim i w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym w Olsztynie . Na każdym z plenerów jeden dzień poświęcony jest warsztatom z dziećmi. Tak było i tym razem. W warsztatach uczestniczyły dzieci w wieku 10-12 lat: Łucja Popławska z Gdyni, Nikodem Pociecha z Sieradza, Laura Jabłonowska z Olsztyna i Kacper Dobrowolski z Głotowa. Warsztaty prowadziły komisarz pleneru Irena Wyrzykowska i Ewa Urbańska. Podczas uroczystego wernisażu 12 sierpnia dziękowaliśmy sobie wzajemnie za udany plener. Panie malarki dziękowały księdzu Markowi Proszkowi za rodzinną atmosferę, pani Ani za doskonałą kuchnię, Staroście Olsztyńskiemu za patronat oraz Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu Oddział w Dobrym Mieście za zaproszenie i organizację pleneru. Natomiast organizatorzy podziękowali Paniom malarkom za inwencję twórczą, zaangażowanie i namalowanie trzydziestu obrazów które będą podziwiać mieszkańcy powiatu olsztyńskiego w najbliższych miesiącach.