ODDZIAŁ III „MUZYCZNY”

Skład Zarządu Oddziału III

Marek Markewicz – prezes
Maciej Pancer – sekretarz
Jaromir Wroniszewski – skarbnik