ODDZIAŁ „ŚWIATŁO”

 

Skład Zarządu Oddziału „ŚWIATŁO”

Prezes – Justyna Grudnowska
Zastępca – Urszula Rawa
Sekretarz – Małgosia Barabasz
Skarbnik – Marzena Zakrzewska