Łyną przez Warmię

„Łyną przez Warmię” – jest to najnowsze wydawnictwo naszego kolegi Witka Mierzejewskiego, olsztyńskiego fotografa, miłośnika warmińskich krajobrazów i przyrody oraz, jak się okazało, również kajakarza.

Witold jest uznanym olsztyńskim fotografem i wydawcą, od lat siedemdziesiątych mieszka w Olsztynie, na trwale związany z miastem i regionem. Prezentowany album jest w jego bogatym dorobku pozycją bardzo osobistą. To rzecz o Łynie i urokach Warmii, którą zakolami przemierza nasza największa rzeka. Odnajdziemy w albumie ślady spotkań z warmińsko-mazurską przyrodą i architekturą. Zamysł książki powstał przed wielu laty, a narodził podczas wycieczek kajakowych po rzekach i jeziorach. To efekt połączenia dwóch pasji: turysty kajakarza i fotografa.

Album już czerwcu trafi do księgarń, ale już dziś można go zamówić u nas w promocyjnej cenie 50 zł za egzemplarz. Autor ubolewa jednak nad tym, że proces tworzenia już się zakończył. To co powstało, jak twierdzi, jest tylko zarysem, bo wyborem z ponad tysiąca zdjęć. Warto mieć tę publikację na swojej półce.