9 czerwca

1376 – W Lidzbarku Warm. wystawiony został dokument lokacyjny wsi Barczewko.
>> KMW 1991, s. 178.

1406 – W. mistrz krzyżacki Konrad von Jungingen nadał Mikołajowi Weiskopowi 120 włókowy majątek ziemski Guja k. Srokowa. Nowy właściciel miał obowiązek wystawienia 4 służb w lekkiej zbroi. Przysługiwało mu prawo wyższego i niższego sądownictwa.
>> Wak. Węg., s. 121.

1454 – Do Elbląga przybył król polski Kazimierz Jagiellończyk. Miasto witało go owacyjnie. Inkorporacja Prus stała się faktem. Dominacja zakonu kończyła się.
>> Wap. III, s. 239.

1497 – W. mistrz Johann von Tieffen zdążając na wyprawę przeciw Turcji przebywał w Szczytnie.
>> Toe., s. 158.

1541 – W Braniewie spotkali się bp warm. Jan Dantyszek, Paweł Płotowski /proboszcz kapituły warm./ i dr Mikołaj Kopernik. Celem narady było zredagowanie odpowiedzi na list księcia Prus Albrechta.
>> KMW 1967, s. 217.

1614 – Pewna kobieta z Braniewa za spędzenie płodu skazana została na banicję, a ci, co ją do tego skłonili, otrzymali kary finansowe /po 50 grzywien/.
>> Sz. DW, s. 405.

1617 – Bp warm. Szymon Rudnicki dokonał zapisu dotyczącego drzewa opałowego na rzecz konwentu sióstr katarzynek w Ornecie.
>> KMW 1994, s. 24.

1829 – Gottfried Schulz objął funkcję dyrektora i pierwszego nauczyciela w niedawno utworzonym seminarium kształcenia nauczycieli w Węgorzewie. Zakład ten kształcił pedagogów, którzy działać mieli na terenach zamieszkanych przez ludność polskojęzyczną. G. Schulz był doświadczonym pedagogiem, stosującym w procesie nauczania jedną z najnowocześniejszych na owe czasy metod.
>> KMW 1993, s. 414.

1876 – Pastor Albert Zapatka poświęcił kamień węgielny kościoła ewangelickiego w Olsztynie. Zbudowano świątynię wg projektu olsztyńskiego mistrza murarskiego nazwiskiem Puhlmann. W październiku roku 1877 kościół został oddany do użytku.
>> Wak. Ol., s. 267.

1906 – W Raciborzu /Opolszczyzna/ ur. Stefan Różycki, zm. 28.3.1980 w Warszawie, działacz spółdzielczości i bankowości polskiej w Niemczech. Studiował w Berlinie i Wrocławiu. Działał w studenckich organizacjach polskich. od października 1936 roku przebywał w Olsztynie, zastępując aresztowanego Juliusza Malewskiego na stanowisku kier. Banku Ludowego. W latach 1937–1939 działał w olsztyńskim „Rolniku” i innych polskich organizacjach. Opiekował się polskimi bankami w Kwidzynie i Sztumie. Więziony po wybuchu II wojny światowej. Przymusowo wcielony do Wehrmachtu. Po wojnie pracował na różnych stanowiskach w Olsztynie, a od 1950 w Warszawie, m.in. jako ekspert ds. ludności rodzimej.
>> Or. SBWMiP, s. 273–274.

1915 – W Trzcianie k. Sztumu urodził się Paweł Trzciński, nauczyciel, działacz społ. Uczył w szkołach polskich w nowej Kaletce i Giławach k. Olsztyna. Za udział z życiu wschodniopruskiej Polonii, szykanowany przez władze niemieckie. Przymusowo wcielony do Wehrmachtu. Aresztowany w Paryżu /1941/, skazany za zdradę stanu. Od 1943 r. w kompanii karnej. Po 1945 r. pracował w szkolnictwie Ziemi Złotowskiej.
>> Or. SBWMiP, s. 316.

1923 – Towarzystwo Szkolne złożyło 6 dalszych wniosków o nauczanie języka polskiego w szkołach niemieckich na Warmii. Owe wnioski poparte były oświadczeniami rodziców. I tak zgłoszono następujące liczby dzieci w poszczególnych miejscowościach: Butryny – 49, Przykop – 49, Stara Kaletka – 47, Nowa Kaletka – 60, Chabrowo – 31 i Pokrzywy – 31.
>> KMW 1983, s. 31.

– W sejmie pruskim Jan Baczewski wygłosił sławne przemówienie, szeroko komentowane w prasie. Dotyczyło ono traktowania mniejszości polskiej i duńskiej w państwie niemieckim. W owym czasie Baczewski był upoważniony do występowania nie tylko w imieniu Polaków i Duńczyków. Reprezentował także interesy innych mniejszości narodowych żyjących w republice weimarskiej, reprezentował również Litwinów, Serbołużyczan i Fryzów.
>> Łuk. IV, s. 181; Boe., s. 100.

 

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę