7 czerwca

1325 – Rezydujący w Lubawie bp Otton Konrad Hammer nadał Janiemu /Jani/ 16 włók ziemi w Wiśniewie z wszelkimi przynależnościami i korzyściami z zastrzeżeniem obowiązku stawania do służby wojskowej w lekkiej zbroi i na własny koszt przy obronie zamku lubawskiego. W ten sposób powstała wieś Zwiniarz.
>> KMW 1976, s. 158.

1457 – Król Kazimierz Jagiellończyk obejmuje krzyżacki dotąd Malbork.
>> Rocz. Gd. 1956–1957, XV–XVI, s. 142.

1492 – W Grodnie w dolnym zamku zmarł Kazimierz Jagiellończyk /ur. 30.11.1427 w Krakowie/, w. książę litewski, od 1447 król Polski. Wsławił się aktywną polityką antykrzyżacką /odzyskanie Pomorza i ujścia Wisły, inkorporacja Prus do Polski/. Sprzyjał nowym prądom w nauce i kulturze.
>> WEP, V, s. 557; Tyg. Pow. 1989, 15 stycznia, s. 4.

1520 – W. mistrz Albrecht zawiadomił dowódców polskich oblegających Królewiec, że ze zaopatrzony w glejt bezpieczeństwa wystawiony przez kancelarię królewską zamierza 12 maja udać się do Torunia na pertraktacje pokojowe z monarchą polskim Zygmuntem I Starym.
>> Bis. WP, s. 187.

1530 – W Kwidzynie odbył się zarządzony przez księcia Albrechta synod prowincjonalny. Dotyczył on zmiany wyznania z katolickiego na luterańskie. Nie zachowały się szczegółowe sprawozdania z przebiegu tego zgromadzenia.
>> WiM zarys, s. 203; Mał. DcP, s. 167.

1600 – W Chomutowie /Czechy/ urodził się Baltazar Hostounsk /Bohemus, Hostovius, Hostowski/, jezuita, działacz kontrreformacyjny. Studiował w Rzymie. Przybył do Polski z inicjatywy S. Hozjusza, którego odwiedził w Lidzbarku, przebywał również w Braniewie, sprawując opiekę na tamtejszym kolegium. Krótko był rektorem braniewskiej uczelni. Ustąpił, gdyż zarzucano mu, że „wynosi Polaków i poniża Niemców”.
>> Or. SBWPKiZM, I, s. 106–107.

1647 – We Fromborku zmarł kan. warm. Eustachy Placyd Nenchen. Dzięki jego zasługom król Władysław IV w listopadzie 1639 roku potwierdził tej rodzinie szlachectwo. Jedna z gałęzi tego rodu posiadała dobra Klewki k. Olsztyna.
>> Sz. DW, s. 375; Or. SBWPKiZM, II, s. 56.

1698 – W Piszu elektor Fryderyk III i król polski August III Mocny zawarli układ, na mocy którego Prusom przekazane zostało miasto Elbląg. Układ został odczytany w obecności obydwu panujących i potwierdzony przez nich podaniem ręki. Na spotkaniu w Piszu król polski, odwdzięczając się za pomoc podczas starań o koronę polską, wyraził zgodę, by Fryderyk III koronował się na króla Prus.
>> Toe., s. 236; Pisz, s. 78.

1739 – W Ełku urodził się Krystian Millau /Milau/, zm. w październiku 1809 w Gdańsku, nauczyciel języka polskiego. Studiował w Królewcu. polskiego nauczał w gdańskiej szkole św. Jana, potem w tamtejszym gimnazjum realnym.
>> Or. SBWPKiZM, II, s. 37.

1807 – Potyczka wojsk polskich z Kozakami pod Jedwabnem. Odznaczył się ppłk Józef Hornowski. Bitwa ta stanowiła końcową fazę walk osłonowych Korpusu Obserwacyjnego gen. Józefa Zajączka nad Omulwią. Korpus został wysłany na główny front działań przez Mazury w kierunku Grodna.
>> Nad. Gen. JZ, s. 349.

1811 – W Dobrym Mieście na Warmii urodził się Karol Jaroszewicz /Jaroschewitz, Jeroszewicz/, zm. 28.12.1878 w Ornecie, rzeźbiarz. Kształcił się w Hamburgu i Wiedniu. Zakład stolarsko-rzeźbiarski prowadził w Ornecie.
>> Or. SBWMiP, s. 140.

1821 – Ukazało się rozporządzenie regulujące na nowych warunkach stosunki między chłopami a właścicielami ziemskimi w Prusach. Dotyczyło ono świadczeń w pieniądzu i naturze oraz podziału wspólnot gminnych.
>> KMW 1996, s. 530.

1824 – W katedrze fromborskiej otrzymał sakrę biskupią Ignacy Stanisław Mathy.
>> Or. SBWPKiZM, II, s. 32–33.

1830 – W Prusach Wschodnich osiedlili się pierwsi filiponi. Byli to: Onufry Jakowlew, Roman Maksymow oraz Czichan vel Szczepan Grigorow z rodzinami i służbą. W sierpniu 1834 r. osadników było już 472. Na wschód od jeziora Bełdany powstały wioski Onufriewo, Piaski, Ładne Pole, Piotrowo, Wojnowo, a na lewym brzegu Krutyni – Zameczek, Gałkowo-Mościska, Kadzidłowo.
>> Toe., s. 370–371; KMW 1961, s. 48.

1840 – W Irkucku zmarł Józef Hordyński, major 10 pułku ułanów litewskich. Był on emisariuszem, działał na obszarze Prus Wschodnich w r. 1833. Do kraju przybył w związku z wyprawą Józefa Zaliwskiego jako okręgowy dowódca na powiaty białostocki i sokólski. W 1833 r. znajdował się w okolicach Ełku. Ujęty w 1884 r., wydany władzom carskim i skazany na katorgę.
>> Szos. PW, s. 98.

1913 – „Gazeta Olsztyńska” poinformowała, że w czasie akcji wyborczej rozdano 10 000 elementarzy polskich.
>> Jas. Ś., s. 323.

1919 – W Warszawie odbyło się kolejne zebranie Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego, na którym omawiano m.in. sprawę pozyskania żołnierzy z Armii Hallera do prac związanych z plebiscytem.
>> Staw. Pl., s. 51.

1929 – W Wielkim Buczku /Ziemia Złotowska/ odbyło się poświęcenie i otwarcie polskiej szkoły. Posadę nauczycielki w tej szkole objęła Warmianka Maria Zientara-Malewska.
>> Zien. Ślad., s. 192; Fil. Wopt, s. 166.

1942 – Do kwatery głównej Adolfa Hitlera w Gierłoży pod Kętrzynem przybył premier rządu węgierskiego – Kallay. W rejonie Królewca i Świętej Siekierki rozrzucone zostały z balonów antyhitlerowskie ulotki.
>> KMW 1971, s. 122.

1945 – Pełnomocnik Rządu Tymczasowego RP na Okręg Mazurski płk dr Jakub Prawin wydał skierowany do starostów okólnik w sprawie rejestracji Kaszubów, Pomorzan, Warmiaków i Mazurów jako Polaków.
>> Bar. Warmiacy, s. 37.

– Z meldunku Powiatowego UBP w Braniewie: „Ciężkie warunki, funkcjonariusze 8 dni jedzą kartofle z solą, miasto zniszczone w 90%, w promieniu 25 km nie znajdzie się żadnego śladu stopy ludzkiej ani żywności”.
>> Łuk. O nową, s. 37.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę