6 stycznia

1420 – Niekorzystny dla Polski wyrok cesarza Zygmunta Luksemburskiego w sporze polsko-krzyżackim.

>> Gór.PKwP, s. 159; KMW 1966, s. 72; KMW 1991, s. 253, 260.

1488 – W Malborku ur. Tomasz Hesius (Hese, Hessis), zm. 17.5.1658 w Elblągu. Studiował w Bremie, Frankfurcie n. Odrą i Lejdzie. Jako sekretarz m. Elbląga podróżował do Szwecji i Polski. W 1648 r. – burmistrz Elbląga. Z nadania króla polskiego piastował także godność burgrabiego.

>> Or.SBWPKiZM I, s. 100.

1520 – Wojska polskie pod Ostródą. Krzyżacka załoga tego miasta odmówiła poddania się.

>> Bis.Wp, s. 94.

– Wielki mistrz krzyżacki Albrecht wystawił kanonikowi Mikołajowi Kopernikowi glejt bezpieczeństwa zapewniający wolny przejazd z Braniewa do Lidzbarka i z powrotem „z jego służbą i końmi”.

>> Sz.Ol., s. 79.

1530 – Zygmunt I, król polski przesyła Albrechtowi, księciu Prus, pismo, w którym radzi swemu siostrzeńcowi, jak bronić się przed Rzeszą niemiecką, oskarżającą byłego Wielkiego Mistrza krzyżackiego o złamanie ślubów zakonnych i bezprawne złożenie Polsce hołdu lennego.

>> KMW 1968, s. 5.

1606 – W Królewcu ur. Hieronim Roth (Rhode, Rohde), kupiec, przywódca opozycji mieszczan królewieckich optujących za Polską. Nieugięty w swych przekonaniach, uwięziony przez elektora zmarł po 15 latach w twierdzy Peitz k. Magdeburga.

>> Or.SBWPKiZM II, s. 118-119.

1615 – W Gdańsku podpisano akt konfederacyjny, którego celem była obrona przed kontrybucjami, jakich raz po raz żądało rozzuchwalone wojsko w zamian za zaległy żołd. Obok Gdańska w skład samopomocowej organizacji weszły Elbląg i Toruń. Siedziba i skarbiec znajdowały się w Gdańsku. Czas trwania 10 lat, lecz konfederacja została rozwiązana przed upływem tego czasu.

>> Rocz.Gd. 1956/1957 XV/XVI, s. 247.

1637 – W Budziszynie ur. Andrzej Cnoeffel (Cnoeffelius młodszy), zm. 1.1. 1699 w Malborku, lekarz królewiecki. Był lekarzem nadwornym bpa warm. Jana Stefana Wyżgi oraz królów oraz królów: Michała Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego.

>> Or. SBWPKiZM I, s. 35-36.

1660 – Bp Jan Stefan Wyżga dokonał uroczystego wjazdu na zamek w Lidzbarku Warm. Zarządzał księstwem warm. do 1679 r. Zabiegał o uwolnienie biskupstwa od wojsk brandenburskich. Był rzecznikiem zespolenia Prus Książęcych z Koroną. Ufundował przy kościele w Stoczku klasztor dla bernardynów. Zmarł w Łowiczu jako arcybp gnieźnieński.

>> Or.SBWPKiZM II, s. 216-217.

1732 – W Elblągu zm. Jan Nagle (Nagelius), (ur. 27.12.1674 w Leszczu k/Dąbrówka), poeta, nauczyciel języka polskiego w gimnazjum elbląskim. W latach 1713-1732 proboszcz kościoła Św. Marii w Elblągu. Senior kościoła ewangelickiego. Wszechstronnie wykształcony. Posiadał dużą bibliotekę.

>> Or.SBWPKiZM II, s. 52.

1864 – W Poznaniu ur. Seweryn Pieniężny (senior), zm. 2.11.1905 w Olsztynie. Na Warmię przybył w 1888 r., by pomóc Janowi Liszewskiemu w redagowaniu „Gazety Olsztyńskiej”. Po ożenku z siostrą Liszewskiego w 1891 r. przejął redakcję, mimo ciągłych procesów j kar zwiększył nakład i częstotliwość wydawania „Gazety Olsztyńskiej”. Brał czynny udział w życiu społeczno-politycznym i oświatowym Warmii. Zmarł w Olsztynie (1905 r.). Niektóre źródła podają, że S. Pieniężny ur. 8.1.1864.

>> Or. SBWMiP, s. 251; KMW 1987, s. 179-193.

1891 – W Sugajnie k. Lubawy ur. Łucja Baczewska (z d. Biernatowska). Kształciła się w Grudziądzu. Pracowała w Warmińskim Komitecie Plebiscytowym oraz w Towarzystwie Kobiet Polskich w Olsztynie (była współzałożycielką tego stowarzyszenia). Zmarła w 1922 r. w Olsztynie.

>> Or. SBWMiP, s. 44.

1920 – W Nowym Mieście ponownie koncertuje Feliks Nowowiejski (I-szy koncert odbył się 1.1.1920). Dochód z imprezy przeznaczony na Warmiński Komitet Plebiscytowy.

>> KMW 1969, s. 137, 142.

1921 – W Skurczu k. Stargardu zm. Władysław Chróścielewski (ur. 13.7.1867 w Stargardzie), działacz ruchu polskiego na Kociewiu i Warmii. Od 1892 r. pracował jako urzędnik w majątku Ormowskiego Łajsy pod Gietrzwałdem. Współpracował blisko z A. Samulowskim. Za działalność polonijną usunięty z pracy.

>> Or. SBWMiP, s. 77.

– Zaczyna wychodzić tygodniowy dodatek do „Gazety Olsztyńskiej” pt. „Gospodarz”, jego redaktorem odpowiedzialnym był B. Gabrylewicz.

>> Chł. WGO, s. 95.

1929 – W Olsztynie po raz pierwszy narodowi socjaliści zorganizowali publiczne zebranie z udziałem prominentnego przedstawiciela Reichsleitung w osobie Heinricha Himmlera. W zebraniu wzięło udział około 400 osób. Himmler rozwodził się nad niedolami wschodniopruskich chłopów i wzywał do tworzenia wspólnego frontu walki z ówcześnie istniejącym rządem.

>> KMW 1992, s. 157-158.

1939 – Polski minister spraw zagranicznych J. Beck u szefa niemieckiej dyplomacji. Ribbentrop domagał się zgody Polski na przyłączenie Gdańska do Rzeszy i przeprowadzenia eksterytorialnej linii komunikacyjnej przez „korytarz”. (Inne źródła podają, że było to spotkanie J. Becka z Hitlerem).

>> Albert Najnowsza, s. 224-225; Statysta, s. 420.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę