4 stycznia

1345 – Wielki mistrz Rudolf wznowił (transumpt) bullę papierza Aleksandra IV z 1257 r., przyznającej Krzyżakom w Prusach odpusty analogiczne, jak krzyżowcom walczącym o wyzwolenie Ziemi Świętej.

>> KMW 1980, s. 10.

1350 – Jak z Miśni wybrany biskupem Warmii.

>> Achr., s. 35.

1356 – Biskup warmiński Jan Stryprock podczas pobytu w Awinionie uzyskał od papieża Innocentego VI bullę dla siebie i diecezji. Dokument ten został wręczony, gdy bp Jan złożył zobowiązanie zapłacenia należnych kamerze papieskiej serwicjów.

>> Achr., s. 38.

1491 – Zmarł Tomasz Bażyński (Baysen, Bayszen, Baisen), starosta królewski na Warmii, rotmistrz w służbie polskiej w okresie wojny trzynastoletniej. W latach 1483-1486 piastował najwyższy na Warmii urząd świecki (główny dowódca wojskowy i najwyższy sędzia w sprawach kryminalnych). Pochodził z rodziny szlacheckiej osiadłej w Bażynach koło Braniewa.

>> Or.SBWPKiZM I, s. 17.

1520 – Skapitulowała załoga Dąbrówka, mieszczanie złożyli przysięgę wierności królowi polskiemu.

>> Bis.WP, s. 93.

– W Braniewie posłowie bpa warmińskiego prowadzą rozmowy z Wielkim Mistrzem krzyżackim Albrechtem. Funkcję posłów pełnili kanonicy Jan Sculteti i Mikołaj Kopernik. Za pośrednictwem swych przedstawicieli bp Fabian Luzjański m.in. informował Albrechta o swych staraniach, by król polski nie osadzał na Warmii swych zaciężnych, oraz apelował, aby wielki mistrz podjął rozmowy pokojowe z królem.

>> Bis.WP, s. 101; KMW 1966, s. 443; Sz.Ol., s. 79.

1807 – Wojska francuskie zajęły Jeziorany.

>> KMW 1965, s. 10.

1829 – Krystyn Lach Szyrma został wybrany członkiem przybranym Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Dwa lata później powołano go na członka rzeczywistego tego towarzystwa.

>> KMW 1961, s. 550.

1896 – W Ełku ukazał się pierwszy numer „Gazety Ludowej”.

>> Faj. RL. S. 13.

1912 – We Lwowie ur. Henryk Panas (pseud.: Ludwik Jankowski, E. Glon, Jan Kamionka, Eljot, Omega), literat. Zm. w Olsztynie 11.9.1985.

>> OBL. S. 74-78.

1919 – Aresztowanie Augusta Bykowskiego (Bikowski), znanego działacza warmińskiego. W okresie plebiscytu był członkiem Rady Ludowej w Biskupcu (1918) i mężem zaufania Polskiej Rady Ludowej dla Warmii. Z zawodu był kupcem. Podczas aresztowania gwałtem zabrano mu ciężko zapracowane 20 tys. marek w złocie oraz kilka odezw zapraszających na wiece, na których wybierano delegatów na Sejmik Dzielnicowy do Poznania.

>> WiM 1989 nr 1, s. 9; Or. SBWMiP, s. 71.

– W Mrągowie zrewoltowani żołnierze rozbili wiec reakcyjnej Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej. Antywojenne nastroje organizowane były najprawdopodobniej przez silną w tym mieście organizację komunistyczną. O dużej determinacji tamtejszych działaczy świadczą głoszone wówczas hasła: „Jeśli przyjdą Polacy, pójdziemy z Polakami, jeśli przyjdą bolszewicy, pójdziemy z bolszewikami”.

>> PP 1967 nr z 18 czerwca, s. 3.

1920 – W Łodzi ukazał się specjalny nr pisma „Rozwój”, w całości poświęcony plebiscytowi na Warmii i Mazurach.

>> KMW 1975, s. 210.

1939 – Szkoła polska w Brąswałdzie została zamknięta.

>>  Wak., GO, s. 488, 489.

1940 – Wydane zostały przepisy władz hitlerowskich, dotyczące zachowania się ludności Prus Wschodnich wobec polskich jeńców wojennych. Na skutek przychylności okazywanej polskim „niewolnikom”, ksiądz Wein został wysiedlony z Rejencji Olsztyńskiej. Podobny los spotkał Czerwieńskiego ze Stryjewa.

>> KMW 1971, s. 112.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę