2 stycznia

1235 – Prusowie z Warmii podpalili klasztor cystersów w Oliwie, „mieczem zgładzili siedmiu braci konwersów i 34 ze służby klasztornej”.

>> Dług. Rocz. 1976 księga VI, s. 339.

1440 – Zjazd stanów w Elblągu. Zgromadzeni żądali zwrotu przywilejów zawłaszczonych przez Krzyżaków, m.in.: usunięcia opłaty na rzecz zakonu za przemiał w młynach, nieograniczonego dowozu żywności do miast. Większość żądań miała charakter gospodarczy.

>> Gór. PkwP, s. 173.

1441 – Złożył godność wielki mistrz krzyżacki Paweł Russdorf, „a rychło potem, dnia 15 stycznia 1441 zakończył życie”.

>> Gór. PkwP, s. 176.

1442 – Do Lidzbarka przybyła delegacja chłopów z komory Pieniężno i oświadczyła, że nie będą świadczyć pańszczyzny ani nie zapłacą nałożonej kary wosku „gdyż to nie stoi – mówili – w naszych przywilejach”. Biskup warmiński Franciszek Kuhschmaltz wtrącił 40 chłopów do więzienia.

>> Powstanie, s. 52-53.

1520 – Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Albrecht następnego dnia po opanowaniu Braniewa przekazał tę wieść do Moskwy, „nalegając na dosłanie dalszych pieniędzy, a także na zaatakowanie Litwy oraz skierowanie Tatarów krymskich na Polskę”.

>> Bis. Wp, s. 238.

– Król Zygmunt I podczas narad z gdańszczanami nalega, by Gdańsk na swój koszt podjął akcję zbrojną przeciw Krzyżakom na morzu. Rada Gdańska do działań tych skierowała 10 wielkich i 15 małych statków; utrzymanie tych jednostek kosztowało Gdańsk 6000 grzywien pruskich miesięcznie.

>> Bis. WP, s. 81, 486.

1550 – Książe Albrecht, przebywając w Pupach (obec. Spychowo), wydał swym radcom pisemne polecenie, z którego wynika, że w owym czasie w Królewcu ustąpiła już zaraza.

>> Toe., s. 422.

1597 – Biskup Andrzej Batory właścicielowi dóbr w Bęsi (kamera reszelska) zezwolił na rozbudowę młyna. Dotychczas praca odbywała się przy jednym kamieniu, na użytek własny i własnych poddanych. Dodanie jeszcze jednego kamienia oznaczało, być może, rozszerzenie zasięgu świadczonych usług na okolicznych mieszkańców.

>> Sz. DW, s. 191.

1625 – Ur. w Gdańsku Jan Nixdorff, prawnik. Był m.in. sekretarzem rady miejskiej w Elblągu, patron Trybunału Koronnego, tytularny sekretarz króla Jana Kazimierza. Przywódca cechów i pospólstwa w walce z patrycjatem miasta Gdańska. Zmarł w 1697 r.

>> Rocz. Gd. 1955 XIV, s. 286.

1635 – Kapituła Warmińska, opierając się o zgodę bpa M. Szyszkowskiego, wyznaczyła stałą straż zamku olsztyńskiego. Odtąd załoga tego obiektu składała się z 10 dragonów i 15 piechurów.

>> Sz. DW, s. 315.

1641 – Papież Urban VIII zatwierdził decyzję bpa warmińskiego o przekazaniu Świętej Lipki jezuitom.

>> Or.SBWPKiZM, s. 129.

1767 – Ignacy Krasicki, jako nowy biskup Warmii, z racji tej funkcji zostaje senatorem Rzeczypospolitej, składa przysięgę i zajmuje należny mu fotel w sejmie.

>> Caz. KGp, s. 97, Kor. JK I, s. XLI.

1861 – Zm. król pruski Fryderyk Wilhelm IV (ur. 15.10.1795). W Biskupcu władze wszczęły dochodzenie przeciw księdzu Edwardowi Stockowi, gdyż w mieście tym nie uderzono w dzwony. Duchowny tłumaczył się brakiem polecenia od biskupa. Tłumaczenie uznano za wykrętne, albowiem jak pisze historyk „patriotyczny obowiązek należało spełnić bez rozkazu”.

>> WEP IV, s. 42; J.Jas., s. 220.

1929 – W Poznaniu odbyła się dwudniowa konferencja polskich nauczycieli z terenu Niemiec. Jej celem było zintensyfikowanie przygotowań zakładania szkół polskich na Pograniczu, Powiślu, Warmii i Śląsku Opolskim. W zebraniu tym uczestniczyli m.in. Maria Zientara Malewska i Jan Boenigk.

>> Fil. Wopt, s. 8, 166.

1939 – W Drozdowi koło Łomży zm. Roman Dmowski (ur. 9.8.1864 w Kamionku k. Warszawy), jeden z założycieli i długoletni przywódca Narodowej Demokracji. Opowiadał się za współdziałaniem z caratem, żądając równocześnie autonomii Królestwa Polskiego. Na konferencji pokojowej w Paryżu żądał przyłączenia do Polski części Prus Wschodnich, Ziemi Chełmińskiej, Malborka, Gdańska i Warmii.

>> WEP III, s. 67-68.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę