18 czerwca

1374 – Biskup warmiński Henryk Sorbom wraz z kapitułą spotkał się w Pasłęku z wielkim mistrzem Winrichem von Kniprode. Był to początek pertraktacji, które zaowocowały niekorzystnym traktatem pokojowym; Warmia straciła wiele kilometrów kwadratowych swego terytorium.
>> Achr., s. 44.

1438 – Z soboru bazylejskiego do Fromborka powrócił po prawie rocznej nieobecności ordynariusz warmiński Franciszek Kuhlschmalz.
>> Achr., s. 61.

1536 – Mikołaj Kopernik we Fromborku obserwuje zaćmienie Słońca.
>> KMW 1966, s. 612.

1570 – W Elblągu cieśle rozpoczęli prace przy budowie pierwszego polskiego okrętu wojennego. Wodowanie odbyło się uroczyście 14.06.1571 r.
>> Lepszy, Dzieje, s. 123.

1573 – Bp warmiński Marcin Kromer, walcząc o autonomię sądownictwa na Warmii, wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że „bp warmiński posiada swoją szczególną jurysdykcję i swoje własne sądy w stosunku do poddanych” oraz że „dotąd nie było zwyczaju odwoływać się do króla od wyroku bpa warmińskiego lub jego wikariusza generalnego”.
>> Sz. DW, s. 371.

1854 – Król pruski Fryderyk Wilhelm IV odbył podróż po jeziorach mazurskich na pierwszym statku parowym pływającym na tych wodach. Statek nosił nazwę „Masovia”, jego portem macierzystym był Ryn.
>> Wak. Giż., s. 100; Toe., s. 373.

1863 – W aktach sądowych pruskich zachowały się zeznania Mazura z Rozóg Gotlieba Pilskiego, który oskarżył mieszkającego w Myszyńcu Jana Kosińskiego, że przybył on do Prus Wschodnich, by starać się o broń dla polskich powstańców. Kosiński miał ponadto werbować pruskich Mazurów do powstania. „Z polecenia wyższych władz był upoważniony tym osobom, które chciałyby udać się do Polski, do insurgentów, wypłacić po 10 rubli na koszty podróży. Stawiał im tylko warunek, aby każdy z nich zabrał ze sobą nóż, za który zresztą zostaną zwrócone pieniądze”.
>> WiM 1989, nr 3, s. 10.

1878 – „Ermlaendische Zeitung” informuje, że w Biskupcu mieszkańców często powoływano przed sąd za obrazę majestatu. Na Warmii bowiem na skutek walki z Kościołem katolickim ludność najwidoczniej nie kryła się ze swoim wrogim nastawieniem do państwa, króla i Bismarka.
>> Jaś. Ś., s. 243.

1888 – We wsi Maryszki k. Węgorzewa ur. Walter von Sanden-Guja /zm. 7.02.1972 w Huede, Niemcy/, niemiecki ornitolog i literat. Pionier fotografiki ornitologicznej. Stosunki z nim utrzymywali Włodzimierz Puchalski i Jan Sokołowski. Antyhitlerowiec.
>> KMW 1987, s. 66; Chł. Pr. Wsch., s. 68.

1905 – W Poznaniu odbył się wiec „Straży”, organizacji, która za cel stawiała sobie obronę interesów Polaków w państwie pruskim. na wiec ten, jak donosiła „Gazeta Olsztyńska”, udało się kilku Warmiaków.
>> Jaś. Ś., s. 370.

1913 – Na lotnisku w Dajtkach k. Olsztyna wylądował pierwszy samolot.
>> Wak. Ol., s. 211, 399; Sik. Galop., s. 126.

1920 – Stefan Żeromski rozpoczyna w „Rzeczypospolitej druk plebiscytowych reportaży, w których wykorzystuje swoje obserwacje z podróży po Prusach Wschodnich.
>> Or. SBWMiP, s. 346.

II oddział Sztabu Generalnego WP wystosował do ministra spraw zagranicznych pismo w sprawie polityki wobec Niemców uprawnionych do przejazdu przez Pomorze polskie w związku z głosowaniem plebiscytowym.
>> Or. SBWMiP, s. 346.

1935 – Prezydent Izby Prasowej w Berlinie zakazał pismu „Mazur” rozpowszechniania „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza. Decyzję uzasadniono tym, że po podpisaniu polsko-niemieckiej deklaracji o nieagresji książka ta została wycofana ze szkół publicznych jako antyniemiecka.
>> Wak. GO, s. 431.

1945 – We wsi Występ otwarto pierwszą szkołę w powiecie szczycieńskim, jej kierowniczką była Leokadia Szefel.
>> Szczyt., s. 366.

Administracja polska obsadziła Iławkę /Preussische Eylau, dziś Bagrationowsk/, która początkowo miała być siedzibą powiatu. Grupa operacyjna wycofała się z tej miejscowości, przenosząc się do Górowa Iławeckiego, nim zadecydowano, że Iławka znajdzie się po radzieckiej stronie granicy.
>> Hryc. Bart., s. 202, 208.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę