14 stycznia

997 – W pobliżu miejscowości Tękity (na wschód od Gdańska) poniósł śmierć męczeńską św. Wojciech w czasie misyjnej wyprawy, której celem było nawracanie pogańskich Prusów.

>> Polit. 1997 15 luty, s. 57.

1426 – Bulla papieża Marcina V, w której Ojciec Święty zarządza, by w parafiach diecezji warmińskiej zamieszkiwanych przez ludność niemiecką i pruską proboszczami zostawali duchowni władający obydwoma językami.

>> Toe., s. 166.

1521 – Kilkaset zaciężnych stacjonujących w Dobrym Mieście odmówiło wielkiemu mistrzowi Albrechtowi udziału w wyprawie na południe przeciw wojskom króla polskiego.

>>   Bis.Wp, s. 380.

1609 – Do Warszawy przybyło poselstwo stanów pruskich, któremu przewodniczył przedstawiciel rycerstwa Otto von Groeben. Posłowie reprezentowali opozycję wobec elektora, chodziło im o ściślejsze więzi między Koroną a Prusami.

>> KMW 1962, s. 149.

1626 – W Pucku zm. Jan Wejher (Weiher, Weyher) wojewoda malborski i chełmiński. Młodość spędził na dworze króla Zygmunta III Wazy. Brał udział w wielu wyprawach wojennych. Był zwierzchnikiem polskiej floty wojennej.

>> Or. SBWPKiZM II, s. 206.

1636 – Elbląg znów w rękach polskich.

>> Rad.Pam. I, st. 504.

1695 – W Warszawie zm. Wojciech Tylkowski (ur. 19.4.1625 na Mazowszu), jez., filozof i przyrodnik. Prof. matematyki w Akad. Wileńskiej. W l. 1661-1666 w kolegium jez. w Braniewie uczył retoryki, matematyki, filozofii, hebrajskiego i teologii moralnej. Autor około 50 publikacji.

>> Or.SBWPKiZM II, s. 193.

1886 – W mowie tronowej podczas otwarcia parlamentu król pruski i cesarz niemiecki Wilhelm I powiedział m.in.: „Wypieranie niemieckiego elementu przez polski w niektórych wschodnich prowincjach nakłada na rząd obowiązek zastosowania środków, które potrafią zapewnić stan i rozwój narodowości niemieckiej”. Powstanie antypolskiej Komisji Kolonizacyjnej było już tylko kwestią miesięcy.

>> KMW 1994, s. 251.

1890 – W Olsztynie zarejestrowany został i rozpoczął działalność Bank Ludowy. Nowa polska placówka gospodarcza znalazła siedzibę przy ul. Cesarskiej (obecnie Dom Polski, ul. Partyzantów 87). Przewodniczącym pierwszej Rady Nadzorczej banku był ks. Robert Bilitewski.

>> Jas.Ś., s. 357.

1919 – Rada Ludowa (Olsztyn) powołała Komisję Szkolną. Jej kierownikiem został Aleksander Sosna. Miała ona m.in. za zadanie podjęcie starań u władz pruskich o wprowadzenie nauki języka polskiego do szkół niemieckich.

>> KMW 1977, s. 378.

1926 – W Działdowie powstał Komitet Muzealny. Jego przewodniczącym został starosta Jan Pawlica. Emilia Sukertowa reprezentowała komitet na zewnątrz. Do powstanie działdowskiego muzeum poważnie przyczynili się działacze kulturalno-oświatowi ze Lwowa.

>> KMW 1971, s. 197.

1933 – Gazeta „Mazur” nazywa po imieniu zbrodnie narodowych socjalistów, ogłaszając artykuł „Mordy hitlerowskie przerażeniem napełniają Niemcy”. Oto kilka innych tytułów z tego samego roku: „Gazetom w Niemczech odjęto wolność słowa”, „Aresztowania bez końca”, „Prusy Wschodnie w okowach bandytyzmu”.

>> KMW 1959, s. 443.

1938 – Podczas wizyty ministra Józefa Becka u Adolfa Hitlera kanclerz III Rzeszy przyrzekł, że prawa Polski w Gdańsku nie będą naruszane.

>> Kron. XX, s. 524.

1945 – Zła pogoda uniemożliwiła użycie lotnictwa, lecz wojska radzieckie przesuwają się na zachód i północ w głąb obrony niemieckiej. Hitlerowcy bronią się i kontratakują. Zamiast planowanego tempa 10-12 km na dobę, osiągnięto zaledwie 3-6 km.

>> Sob.Om-m, s. 194-198; Thorw. Wielka, s. 66, 70.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę