11 maja

1516 – Sobór w Konstancji powołuje komisję dla rozstrzygnięcia konfliktu polsko-krzyżackiego.
>> WiM zarys, s. 810.

1505 – W wyniku starań polskich papież Juliusz II wystosował do wielkiego mistrza Fryderyka Breve z wezwaniem dla złożenia przysięgi. Wielki mistrz nie tylko nie zastosował się do zalecenia papieskiego, lecz zwrócił się do cesarza Maksymiliana I o pomoc przeciw Polsce i papieżowi.
>> KMW 1967, s. 45.

1525 – Bp warm. Maurycy Ferber w liście pasterskim uznał upadek obyczajów i moralności wśród duchowieństwa katolickiego za jedną z przyczyn trudności Kościoła w tym czasie.
>> Zi, WkMK, s. 100.

1543 – Książe Albrecht osobiście wręczył królowi Zygmuntowi Staremu memoriał w sprawie zniesienia banicji, którą książęta Rzeszy obłożyli Albrechta, gdy ten dokonał sekularyzacji zakonu krzyżackiego.
>> Szym. Rola, s. 106.

1558 – Biskup warmiński Stanisław Hozjusz po trzykrotnym wezwaniu papieża przekazał rządy diecezją kapitule (do Rzymu wyjechał w czerwcu, by powrócić na Warmię w lutym 1564 r.).
>> Sz.DW, s. 341.

1711 – Wieżę kościoła w Węgorzewie trafił piorun. Spaliło się jedynie kilka belek oraz stopiło się kilka piszczałek w organach.
>> Stud. Anger. 1999, IV, s. 31.

1734 – Na redzie Gdańska pojawiły się okręty francuskie. Przypłynęły one z pomocą dla króla Stanisława Leszczyńskiego. Była to pomoc symboliczna, około 2400 żołnierzy, którzy wylądowali na Westerplatte. Dalsze posiłki, mimo że były przygotowane, nie nadeszły.
>> Lesz. opis, s. XXXVII; KMW 1990, s. 105.

1798 – Krzysztof Celestyn Mrongowiusz ordynowany po złożeniu wymaganych egzaminów na urząd kaznodziejski w kościele św. Anny w Gdańsku.
>> Bień.KCM, s. 39-40.

1830 – W Warszawie odbyło się „odkrycie posągu Mikołaja Kopernika, postawionego przed domem Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. (…) Julian Ursyn Niemcewicz, prezes Towarzystwa, miał przemowę na stopniach posągu. (…) Na ścianie prawej dano napis łaciński: „Nicolao Copernico grata Patria” na lewej zaś słowa: „Mikołajowi Kopernikowi Rodacy”.
>> WiM 1987, nr 3, s. 9.

1863 – Sąd carski wydał zaoczny wyrok śmierci przez rozstrzelanie na Walerego Wróblewskiego, który porzucił wraz ze współpracownikami pracę w administracji rosyjskiej (był zastępcą państwowej szkoły leśnej w Sokółce) i przyłączył się do powstania polskiego, gdzie sprawował ważne funkcje dowódcze. Był to pierwszy wyrok śmierci, drugi wymierzono mu po upadku Komuny Paryskiej, podczas której dowodził rewolucją w randze generała.
>> Bor. Pbp, s. 51.

1881 – W Narzymiu k. Działdowa zm. proboszcz tamtejszej parafii ks. Adolf Gustaw Jacobi. W latach 1873 – 1875 adiunkt w Jedwabnie na Mazurach.
>> KMW 1993, s. 542.

1884 – Stanisław Kłobukowski, członek Komitetu Niesienia Pomocy Mazurom, odwiedził Jana Liszewskiego w Raszągu. Rozmowa dotyczyła wydawania „Gazety Olsztyńskiej”.
>> Jas.Ś, s. 299.

1894 – Towarzystwo Ludowe w Gietrzwałdzie, wzorując się na olsztyńskim towarzystwie „Zgoda”, wystawiło sztukę Władysława Ludwika Anczyca „Łobzowianie” i „Dziewięć tysięcy marek” Piotra Kołodzieja.
>> Wak. GO, s. 148.

1920 – Odezwa wojewody pomorskiego. Oto jej fragment: „…wzywam wszystkich obywateli terenów plebiscytowych, by nie sprzedawali swych majątków, by każdy na posterunku dziś zajmowanym wytrwał, by przejściowy i chwilowy zysk osobisty złożyli na ołtarzy dobra ogółu, by nierozważnym postępowaniem swym nie ściągnęli na siebie przekleństwa potomności za zdradę naszej sprawy”.
>> Staw.Pl, s. 291.

1922 – Wysoki Komisarz Ligi Narodów, Richard Haking, zatwierdził konstytucję Wolnego Miasta Gdańska.
>> Rocz.Gd. 1964, XXIII, s. 101.

1926 – „Gazeta Olsztyńska” doniosła, że redaktor Kazimierz Jaroszyk wyszedł z więzienia po 3 tygodniach odsiadki. Karę 3 miesięcy przerwała amnestia. Jaroszyk został skazany za obrazę generała Bahrefelda.
>> KMW 1986, s. 178-179.

1937 – W Cowes na wyspie Wight podniesiono banderę na kontrtorpedowcu „Grom” i tego samego dnia okręt wyruszy ł w swą pierwszą podróż do kraju. Dowódcą „Groma” był kmdr por Stanisław Hryniewiecki.
>> Cies.PMW, s. 35.

1939 – W Olsztynie „nieznani sprawcy” umieścili antypolskie napisy na budynkach instytucji polskich.
>> Łuk. IV, s. 195.

1945 – Stanisław Watras obejmuje funkcję starosty reszelskiego. Piastował on ją do końca kwietnia 1947 r. Pozostawił ciekawy pamiętnik, który znajduje się w Zbiorach Specjalnych Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie.
>> Bar.Warmiacy, s. 18-19.

– W Krokowie k. Nidzicy zm. Krystian Włocki (Wlotzki), działacz ruchu gromadkarskiego, ludowy poeta mazurski. Rolnik z zawodu, całe życie spędził w rodzinnej wsi. Gromadkarstwo przeciwstawiało się germanizacji obrzędów w kościele ewangel. Współpracował z prasą polską. Czynny w okresie plebiscytu, pisząc patriotyczne wiersze. Wspólnie z innymi Mazurami na pocz. 1920 r. zaprotestował przeciwko działalności szowinistów niemieckich na Mazurach.
>> Or.SBWMiP, s. 331.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę