11 czerwca

1359 – Biskup warm. Jan Stryprock przekazał Prusom, Piotrowi Hevemanowi i jego synowi Janowi, 100 włók lasu granicznego za wsią Ryn Reszelski celem założenia wsi Kolno.
>> Bis., s. 165.

1376 – Bp warm. Henryk Sorbom przeniósł dobra na tzw. polu Klejdyty /komora lidzbarska/, użytkowane przez kilku przedstawicieli pruskiej grupy etnicznej, z prawa pruskiego na chełmińskie. Równocześnie uwolnił użytkowników od szarwarku, wyłączając obowiązek nagonki podczas polowania i robót przy budowie murów obronnych.
>> Sz. DW, s. 203.

1454 – Miasto Lidzbark Warm. razem z pozostałymi ośrodkami miejskimi Warmii uznało w Elblągu władzę króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka. Także w Elblągu aktu hołdowniczego dokonali prałaci i stany Ziemi Elbląskiej oraz przedstawiciele Gdańska.
>> KMW 1961, s. 487; KMW 1992, s. 233; Gór. PkwP, s. 224.

1675 – W Jaworowie pod Warszawą król Jan Sobieski podpisał tajny układ z Francją, przewidujący włączenie Prus Książęcych do Polski.
>> WiM zarys, s. 816; Woj. Sobieski, s. 236, 237.

1682 – W Linowie pod Szczytnem urodził się Jakub Głodkowski /Glotckovius, Glotkowski/, zmarł 14.02.1765 w Rynie k. Giżycka, kazn. polsko-ewangel. Studiował w Królewcu. był rektorem szkoły w Mikołajkach oraz proboszczem w Bożym k. Mrągowa, a następnie w Rynie. Pisał, tłumaczył i wydawał literaturę religijną.
>> Or. SBWPKiZM, I, s. 68.

1737 – W Elblągu zmarł Michał Specovius /urodził się w 1693 we wsi Olszyny k. Szczytna/, kazn. polsko-ewangel., tłumacz i wydawca. Po studiach w Królewcu był rektorem szkół w Dzierzgoniu i w Szczytnie oraz proboszczem w Łozie k. Kwidzyna i Elblągu.
>> Or. SBWPKiZM, II, s. 158–159.

1807 – Armia polska dowodzona przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego złączyła się z armią francuską w okolicach Lidzbarka Warm. Stało się to w dniu bitwy pod tym miastem. Rosjanie wycofują się na wschód.
>> Rocz. Gd. 1932, VI, s. 234.

1920 – W Bartołtach Wielkich k. Barczewa odbył się polski wiec przedplebiscytowy. Wspomina Józef Olk z Leszna: „Niemcy próbowali go rozbić. Ja ze swymi «Sokołami» poszedłem na ten wiec. Weszliśmy do wsi marszem i z piosenką «Jak to na wojence ładnie», aż się echo we wsi odbijało. Jak Niemcy to widzieli, to już zwątpili i wiec został zagajony. Tylko podczas mojego przemówienia, gdy powiedziałem, że Niemcy będą Polakom buty czyścić, to horda niemiecka oburzyła się, ale nie mieli przewagi nad nami i uspokoili się”.
>> KMW 1975, s. 475.

1923 – W imieniu posłów polskich Stanisław Sierakowski w sejmie pruskim odczytuje protest, oto jego fragmenty: „Reprezentujemy mniejszość w Niemczech mówiącą po polsku i jako tacy, mamy moralne prawo i etyczny obowiązek bronienia wszelkimi środkami naszego języka i naszej kultury. /…/ Bez względu na napaści z jakiejkolwiek bądź strony nas skierowane będziemy zawsze i wszędzie spełniali bezwarunkowo ten obowiązek”.
>> KMW 1983, s. 39.

– Warmiak Jan Baczewski wybrany został na prezesa Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech.
>> Fil. Wopt, s. XV; Łuk. IV, s. 181.

1931 – Trzynaście organizacji polskich z Warmii, Mazur i Powiśla zaprosiło znanego polskiego malarza Leona Wyczółkowskiego do Prus Wschodnich. Wówczas mistrz miał ponad 79 lat, na podróż ze zrozumiałych względów nie zdecydował się, lecz napisał bardzo serdeczny list, w którym obiecywał przyjazd wiosną lub latem następnego roku. Obietnicy jednak nie dotrzymał.
>> WiM 1988, nr 3, s. 9.

1938 – Konsul polski w Kwidzynie zawiadamia RP w Berlinie, że Prymas Polski odwołał /na własną prośbę/ ze stanowiska prefekta Gimn. Polskiego w Kwidzynie ks. Klemensa Średzińskiego. Na jego miejsce wyznaczony został ks. Stanisław Witold Zuske.
>> Fil. Wopt, s. 146.

1940 – Władze niemieckie wydały zarządzenie o kontroli korespondencji otrzymywanej i wysyłanej przez robotników przymusowych z obszaru Prus Wschodnich.
>> KMW 1971, s. 114.

1945 – Emilia Sukertowa-Biedrawina wspomina: „Ja z matką opuściłam Małopolskę /…/. 11 czerwca 1945 roku przez rozbitą Iławę, zburzoną Ostródę dotarłam do celu moich wędrówek – do Olsztyna, zniszczonego, wyszabrowanego, ale polskiego”.
>> Suk. Dan., s. 141.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę