Festiwal filmowy Bluebox 2017

Festiwal filmowy Bluebox jeszcze jako Przegląd Filmowy po raz pierwszy odbył się w październiku 2012 roku. Celem było pokazanie nieznanego szerokiej publiczności świata twórców, producentów i propa­gatorów obrazu cyfrowego w filmie. Przegląd pokazał to co najlepsze i najciekawsze w technologii cy­frowej. Nie było by to jednak możliwe bez obecności czołowych firm postprodukcyjnych – Platige Im­age, The Chimney Pot, ATM, Odeon, Nolabel, Orka Film, Badi/Badi, Alwernia, LumiconFx.

Wydarzenie zostało pozytywnie ocenione przez odbiorców – zarówno profesjonalistów jak i sympatyków najnowszych technologii tworzenia cyfrowego obrazu i dźwięku, dlatego w październiku 2013 roku odbyła się kolejna edycja projektu już pod nazwą Festiwal Filmowy – Bluebox 2013. W tym roku odbędzie się szósta edycja imprezy Bluebox 2017. W ramach festiwalu oprócz części konkursowej przewidujemy spotkania z twórcami filmów i efektów specjalnych oraz dodatkowy blok prezentacji prac z zakresu poszerzonej i wirtualnej rzeczywistości- VR.

Poniżej znajdują się karta zgłoszenia do konkursu oraz jego regulamin. Zapraszamy do wzięcia udziału!

FESTIWAL FILMOWY BLUEBOX karta zgloszenia.odt

FESTIWAL FILMOWY BLUEBOX karta zgloszenia.pdf

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO FESTIWALU BLUEBOX 2017

PROGRAM

 

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: biuro@sskpojezierze.olsztyn.pl

 

Wydarzenie na facebooku

Poprzednia edycja


Bluebox Film Festival previously called Film Review took place in October 2012. Its purpose was to show bigger audience the world of makers, producers and promoters of digital image in film. Review showed what is the best and the most interesting in digital technology. It wouldn’t be done without head movie post-production companies- Platige Image, The Chimney Pot, ATM, Odeon, Nolabel, Orka Film, Badi/Badi, Alwernia, LumiconFx. The event was positively evaluated by viewers- both professional and enthusiasts of the newest making digital sound and image technologies. That is why in October 2013 next edition of the project took place under the name Bluebox Film Festival 2013. This year is sixth edition of Bluebox 2017. As part of the festival, apart from the competition part we anticipate meetings with filmmakers and special effects makers and an additional panel of presentations of works in the field of extended and virtual reality – VR.

Below you can find application card and regulations.

BLUEBOX FILM FESTIVAL application card.odt

BLUEBOX FILM FESTIVAL application card.pdf

TERMS AND CONDITIONS OF BLUEBOX FILM FESTIVAL 2017 CONTEST

SHEDULE

 

Additional questions should be addressed to: biuro@sskpojezierze.olsztyn.pl

 

Facebook event

Previous edition

One Reply to “Festiwal filmowy Bluebox 2017”

Comments are closed.