100 postaci na 100-lecie

W salach olsztyńskiego zamku zaprezentowano książkę „100 wybitnych postaci Warmii i Mazur w stulecie niepodległości Polski”, która ukazała się z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Książka została wydana nakładem Pracowni Wydawniczej ElSet jako edycja wspólna Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (obecnie Instytut Północny) pod redakcją prof. Stanisława Achremczyka i Jerzego Kiełbika.

W słowie od wydawcy czytamy:

W regionie takim jak nasz, o bogatej historii, gdzie przeplatają się dzieje różnych narodów, warto poszukać tych elementów, które mówią o jego tożsamości, a jednocześnie wpisują go w przestrzeń kultury polskiej i europejskiej. W ocenie twórców tej książki takimi elementami są po prostu ludzie. Zarówno ci, którzy się tu urodzili, jak i ci, którzy tu przyszli. Swą działalnością, często wychodzącą daleko poza granice regionu, kształtowali go, zmieniali, a wreszcie rozsławiali.

Wybór stu osób ma charakter symboliczny – dominują postacie związane z nauką, kulturą i sztuką, rzadziej z polityką, osoby odznaczane, honorowane, artyści, mecenasi sztuki. Wśród nich są ci, którzy swój ślad pozostawili w czasach najdawniejszych, jak i ci, którzy do niedawna byli pomiędzy nami. Publikacja jest próbą zebrania różnych wątków stanowiących o historii Warmii i Mazur a jednocześnie próbą pokazania, że mimo swego peryferyjnego położenia zawsze silnie wpisywały się w główne prądy myśli europejskiej i polskiej.

Autorami opracowań nt. postaci, wśród których znaleźli się m.in. Mikołaj Kopernik, Andrzej Samulowski, Emilia Sukertowa-Biedrawina, Julian Żołnierkiewicz, Władysław Ogrodziński, Marian Bublewicz są Stanisław Achremczyk, Marek Barański, Konrad Bączek, Danuta Bogdan, Piotr Bojarski, Anna Chlebowska-Kulik, Jan Chłosta, Janusz Cygański, Danuta Jamiołkowska, Emilia Janowska, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Marek Jodkowski, Jerzy Kiełbik, Barbara Krysztopa – Czupryńska, Jerzy Laskowski, Jerzy Łapo, Irena Makarczyk, Tadeusz Prusiński, Jerzy Przeracki, Bogdan Radzicki, Jan Rosłan, Jerzy Sikorski, Krzysztof Dariusz Szatrawski, Seweryn Szczepański, Joanna Szydłowska, Ryszard Tomkiewicz i Tomasz Wyżlic.