1 Przystań ZHP, lata 60-te. Olsztyn, ul. Jodłowa, Jezioro Krzywe (Ukiel) 2 Przystań ZHP, lata 60-te. Olsztyn, ul. Jodłowa, Jezioro Krzywe (Ukiel).jpg 3 Budowa przystani Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych nad Jeziorem Krzywym (Ukiel) koniec lat 50-tych.jpg 4 Budowa przystani Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych nad Jeziorem Krzywym (Ukiel), Olsztyn, ul. Jodłowa, koniec lat 50-tych. Od lewej stoją Stanisław Flis i Feliks Muraszko.jpg
5 Wrak przedwojennego statku-Kopernik koniec lat 50-tych.jpg 6 Widok statku ,,Kopernik” (przedwojenny). Jezioro Krzywe (Ukiel), koniec lat 50-tych.jpg 7 Przystań OKSW (początek lat 60-tych). Olsztyn, ul. Jodłowa, Jezioro Krzywe (Ukiel). Po lewej barak AZS Olsztyn, jacht ,,Rekin” (przedwojenny).jpg 8 Obchody 1 Maja 1962, ul. Dąbrowszczaków, członkowie Klubu OKSW (Olsztyński Klub Sportów Wodnych).jpg
10 Obchody 1 Maja 1962, ul. Dąbrowszczaków-4.jpg 11 Obchody 1 Maja 1962, ul. Dąbrowszczaków, (widoczne tory tramwajowe).jpg 12 Obchody 1 Maja 1962, ul. Dąbrowszczaków, reprezentanci Klubu ,,Budowlani”, drugi od lewej Zdzisław Gieńkowski.jpg 13 Obchody 1 Maja 1957, ul. Dąbrowszczaków, członkowie Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych.jpg
14 Obchody 1 Maja 1957, ul. Dąbrowszczaków-3.jpg 15 Obchody 1 Maja 1957, ul. Dąbrowszczaków-2.jpg 16 Obchody 1 Maja 1957, ul. Dąbrowszczaków.jpg 17 Obchody 1 Maja 1957, ul. Dąbrowszczaków (widoczne tory tramwajowe).jpg
9 Przystań OKSW (początek lat 60-tych). Olsztyn, Jezioro Krzywe (Ukiel) – rozebrane ok. 2000 r..jpg