Parnas według Panasa. Prawdziwa biografia autora „Według Judasza”.

W grudniu  2016 nakładem naszego wydawnictwa ukazała się biografia Henryka Panasa- jednego z czołowych polskich pisarzy, twórcy „Według Judasza. Apokryf” oraz współtworzyciela Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”.

Poniżej można przeczytać fragment książki.

Zachęcamy do zakupu. Powoli nakład się kończy, ale jeszcze znajdzie się kilka egzemplarzy 😉 Koszt książki: 30zł. Kontakt mailowo lub telefonicznie.

„Spór Smętka z Kłobukiem”- komiks o historii Olsztyna

SSK Pojezierze rozpoczęło realizację projektu pt.”Historia Warmii i Mazur w komiksie”, które jest współczesną kontynuacją monografii miast regionu. Zmiana formy prezentacji historii regionu z książki na komiks jest naturalną konsekwencją przemian kulturowych. Trwają prace nad pierwszym współfinasowanym przez Urząd Miasta w Olsztynie tomem serii poświęconym historii Olsztyna, który zaprezentujemy w dniu 30 października 2017 roku. Dystrybutorem serii jest Książnica Polska. Chcemy, żeby seria stała się popularnym kompendium wiedzy o regionie dlatego planujemy wydania w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

 

Festiwal filmowy Bluebox 2017

Festiwal filmowy Bluebox jeszcze jako Przegląd Filmowy po raz pierwszy odbył się w październiku 2012 roku. Celem było pokazanie nieznanego szerokiej publiczności świata twórców, producentów i propa­gatorów obrazu cyfrowego w filmie. Przegląd pokazał to co najlepsze i najciekawsze w technologii cy­frowej. Nie było by to jednak możliwe bez obecności czołowych firm postprodukcyjnych – Platige Im­age, The Chimney Pot, ATM, Odeon, Nolabel, Orka Film, Badi/Badi, Alwernia, LumiconFx. Wydarzenie zostało pozytywnie ocenione przez odbiorców – zarówno profesjonalistów jak i sympatyków najnowszych technologii tworzenia cyfrowego obrazu i dźwięku, dlatego w październiku 2013 roku odbyła się kolejna edycja projektu już pod nazwą Festiwal Filmowy – Bluebox 2013. W tym roku odbędzie się szósta edycja imprezy Bluebox 2017. W ramach festiwalu oprócz części konkursowej przewidujemy spotkania z twórcami filmów i efektów specjalnych oraz dodatkowy blok prezentacji prac z zakresu poszerzonej i wirtualnej rzeczywistości- VR.

Poniżej znajdują się karta zgłoszenia do konkursu oraz jego regulamin. Zapraszamy do wzięcia udziału!

FESTIWAL FILMOWY BLUEBOX karta zgloszenia.odt

FESTIWAL FILMOWY BLUEBOX karta zgloszenia.pdf

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO FESTIWALU BLUEBOX 2017

PROGRAM

 

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: biuro@sskpojezierze.olsztyn.pl

 

Wydarzenie na facebooku

Poprzednia edycja


Bluebox Film Festival previously called Film Review took place in October 2012. Its purpose was to show bigger audience the world of makers, producers and promoters of digital image in film. Review showed what is the best and the most interesting in digital technology. It wouldn’t be done without head movie post-production companies- Platige Image, The Chimney Pot, ATM, Odeon, Nolabel, Orka Film, Badi/Badi, Alwernia, LumiconFx. The event was positively evaluated by viewers- both professional and enthusiasts of the newest making digital sound and image technologies. That is why in October 2013 next edition of the project took place under the name Bluebox Film Festival 2013. This year is sixth edition of Bluebox 2017. As part of the festival, apart from the competition part we anticipate meetings with filmmakers and special effects makers and an additional panel of presentations of works in the field of extended and virtual reality – VR.

Below you can find application card and regulations.

BLUEBOX FILM FESTIVAL application card.odt

BLUEBOX FILM FESTIVAL application card.pdf

TERMS AND CONDITIONS OF BLUEBOX FILM FESTIVAL 2017 CONTEST

SHEDULE

 

Additional questions should be addressed to: biuro@sskpojezierze.olsztyn.pl

 

Facebook event

Previous edition

SSK ,,Pojezierze” prezentuje Państwu najnowsze wydawnictwo Drugą Tekę Mistrza

SSK ,,Pojezierze” prezentuje Państwu najnowsze wydawnictwo
Drugą Tekę Mistrza
dwadzieścia mało znanych lub zupełnie nieznanych rysunków HIERONIMA SKURPSKIEGO

SSK Olsztyn

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” przy współudziale finansowym Samorządu Olsztyna.

Hieronim Skurpski 17 X 1914 –16 IX 2006

Syn ziemi mazurskiej urodzony w Skurpiu pod Działdowem. Studia artystyczne odbywał w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie i w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach profesorów Mieczysława Kotarbińskiego i Aleksandra Rafałowskiego. Lata II wojny światowej spędził w Paulinowie pod Nałęczowem. Artysta malarz, grafik, rysownik, ilustrator. Jest autorem cennych prac naukowych i popularyzatorskich z zakresu sztuki i kultury ludowej, ochrony zabytków i sztuki współczesnej, współorganizator środowiska kulturalnego Warmii i Mazur w pionierskich powojennych latach. Do Olsztyna przybył w marcu 1945 roku z pierwszą ekipą Pełnomocnika Rządu. Twórca Muzeum Mazurskiego – obecnie Muzeum Warmii i Mazur – i przez 20 lat jego dyrektor oraz kustosz, wieloletni prezes olsztyńskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Kierownik Biura Wystaw Artystycznych, a także przez wiele lat prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Honorowy Obywatel Olsztyna.

W 2006 roku Prezydent Olsztyna ustanowił nagrodę Jego imienia w zakresie sztuk plastycznych.

Z temperamentu był Hieronim Skurpski poetą i wyśmienitym obserwatorem codzienności. Potrzebował pełnego otwarcia na świat sztuki współczesnej, by szeroko i nowocześnie rozumieć naturę, świadomie ją studiować i utrwalać zwyczajne piękno roślin, owoców, drzew, krajobrazów, przedmiotów lub wizerunków ludzi w różnych pozach i gestach.

Od lat 50. XX wieku pisał systematycznie Dziennik, który stanowi wspaniały materiał do poznania motywów działań artystycznych, inspiracji, stosunku do wielu zjawisk sztuki współczesnej, kultury regionu, co dziennego trudu czy zmagania się z samym sobą.

Rysunek nieodmiennie towarzyszył przez całe dziesięciolecia mojemu trudowi artystycznemu. Stanowił zasób tak bogaty, iż sam wystarczyłby na obraz mojej twórczości. Rysunek mój ma charakter spontanicznego zapisu piórkiem, ołówkiem czy węglem. Na początku głównie rysowałem i uprawiałem grafikę, akwarelę. Następnie odchodziłem od grafiki na rzecz rysunku i doszedłem do malarstwa. Obecnie tylko maluję. Rysunek umieszczam w szkicowniku. Jest on pierwszym zarejestrowaniem nastroju, jest szybką reakcją na zachwycenie światłem lub formą (z katalogu wystawy zorganizowanej w 80. rocznicę urodzin w Muzeum Warmii i Mazur).

Prezentowane w tym albumie – mało znane, o różnorodnej konwencji artystycznej i formalnej – rysunki pochodzą z różnych okresów życia Artysty, lecz świadczą o wspaniałej kondycji twórczej Mistrza, który całe życie poświęcił sztuce i kulturze regionu.

 Krystyna Koziełło -Poklewska

hieronim-skurpski-rysunek2