ODDZIAL VII „NATURA”

Skład Zarządu Oddziału VII
Włodzimierz Sieradzki – prezes
Teresa Milewicz – skarbnik
Tomasz Rosłoniec – sekretarz