ODDZIAŁ I

Skład Zarządu Oddziału I
Robert Lesiński -prezes
Henryka Makowska -sekretarz
Robert Lesiński – skarbnik