9 sierpnia

1413 – Na drodze pod Toruniem obrabowano 6 kupców warszawskich. Sprawa ta została przedstawiona wraz z innymi podobnymi zdarzeniami przez księcia mazowieckiego Janusza w maju 1414 roku w Budzie na procesie przeciw Krzyżakom. Zarzut uogólniono, twierdząc że zakon nie zabezpiecza wolności dróg handlowych na swoim terytorium.
>> KMW 1993, s. 504.

1454 – Sztum znów dostał się w ręce krzyżackie.
>> Wap. III, s. 244.

1523 – We Fromborku Mikołaj Kopernik odkrywa zmienność mimośrodów i ruchomość apsyd planet. Stało się to możliwe dzięki wcześniejszemu odkryciu ruchomości apsyd Marsa. Ustalił to wielki astronom w dniu 22.2.1523 r.
>> KMW 1966, s. 457.

1524 – Zmarł bezpotomnie książę mazowiecki Stanisław.
>> Łoj. Kal. hist., 6 luty.

1525 – Zawarty został układ między Królewcem /nie Prusami Książęcymi/ a Szwecją. Układające się strony postanowiły powstrzymać się od działań wojennych do dnia 29.9.1526 r.
>> KMW 1965, s. 288.

– Z listu sekretarza Gattenhofera przesłanego księciu Albrechtowi, wiadomo, że do powstania poszli „prawie wszyscy czeladnicy, mieszczanie i próżniacy”. Wiadomość ta dotyczyła najprawdopodobniej Królewca. W oparciu o nią można wysnuć wniosek, że powstanie chłopskie w Prusach miało wielu zwolenników także w miastach.
>> Zi. Powstanie, s. 113.

1559 – Spalił się zamek biskupi w Lidzbarku Warm. Aby ułatwić odbudowę, król polski zwolnił bpa Stanisława Hozjusza od podatku zwanego akcyzą.
>> Sz. DW, s. 131.

1604 – Bp Piotr Tylicki, rządzący Warmią od kwietnia 1601 r., opuścił Warmię, by objąć biskupstwo włocławskie. Jego następcą był Szymon Rudnicki, wybrany 4.11.1604.
>> KMW 1979, s. 412.

– Szymon Rudnicki przy poparciu króla Zygmunta III Wazy został kanonikiem warmińskim.
>> Or. SBWPKiZM II, s 121.

1707 – Bp warm. Andrzej Chryzostom Załuski przybył do Królewca, gdzie przebywał do końca lutego 1708 r. Wiadomo, że w tym czasie bp pertraktował z bankierem i kupcem knipawskim, Krzysztofem Negelcinem, w sprawie pożyczek pieniężnych i wynajęcia rezydencji.
>> KMW 1992, s. 269.

1760 – W Pasymiu na Mazurach ur. Gottlieb Leberecht Lorek /zm. 09.8.1845 r. w Królewcu/, pastor polski, etnograf. Studiował w Niemczech. Pracował jako rektor szkoły miejskiej w Królewcu. W r. 1784 został kantorem kościoła ewangel. w Działdowie. W l. 1786–1806 był rektorem szkoły w Chojnicach. Długoletni pastor w Cecenowie k. Słupska. Jako emeryt osiadł w Królewcu. Znał język polski. Interesował się i publikował prace dotyczące Kaszubszczyzny.
>> Or. SBWPKiZM II, s. 17.

1794 – W Olsztynie urodził się Johan Adelstein, (zmarł tamże 05.06.1875 r.), mistrz szewski, wieloletni rajca miejski, jako pierwszy otrzymał 29.11.1865 honorowe obywatelstwo miasta Olsztyna.
>> Chł. Lud., s. 7.

1843 – Florian Ceynowa otrzymał stypendium od Towarzystwa Pomocy Naukowej w Poznaniu. Przeniósł się z Wrocławia do Królewca, gdzie dalej studiował medycynę na tamtejszym uniwersytecie, uczestnicząc równocześnie w tajnej działalności, mającej związek z przygotowaniami do powstania na Pomorzu.
>> Or. SBWMiP, s. 71.

1864 – W Kamionku k. Warszawy ur. Roman Dmowski /zm. 2.1.1939 w Drozdowie k. Łomży/, jeden z założycieli i przywódca Narodowej Demokracji, pisarz polit. Reprezentował pogląd, że Polska powinna być państwem jednolitym narodowo /antysemityzm/. Skłonny do rezygnacji z niepolskich ziem na wschodzie, lecz na konferencji pokojowej w Paryżu /1919/ m.in. żądał przyłączenia do Polski Górnego Śląska, części Prus Wschodnich, Ziemi Chełmińskiej, Malborka, Gdańska i Warmii.
>> WEP III, s. 67–68.

1877 – W Worytach k. Olsztyna ur. Józef Kaber /zm. 1945/, działacz warm. Działał w Tow. Czytelni Ludowych, w polskich komitetach wyborczych. Czł. Związku Polaków w Niemczech. Od 1935–1939 był czł. Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Olsztynie. Do 1933 jako jeden z nielicznych Polaków wchodził w skład olsztyńskiego sejmiku powiatowego.
>> Or. SBWMiP, s. 145.

1903 – We Lwowie ur. Izabella Garglinowicz, pianistka, organizatorka życia muzycznego w Olsztynie. Zm. 25.10.1986 w Olsztynie.
>> Chł. Lud., s. 35.

1919 – W Malborku powstał Komitet dla Spraw Polskich jako organizacja kierująca całością polskich przygotowań plebiscytowych na terenie powiatu.
>> Staw. Pl., s. 70, 507.

1924 – W Tuczkach k. Działdowa ur. Zofia Dudzińska, dziennikarka „Głosu Olsztyńskiego” i „Gazety Olsztyńskiej”. Podejmowała tematy dotyczące historii Warmii i Mazur. Zm. 12.01.1996 w Gelsenkirchen /Niemcy/.
>> Chł. Lud., s. 28.

1945 – Pełnomocnik Rządu na Okręg Mazurski wydał rozporządzenie uchylające wszystkie akty prawa karnego na obszarze jego jurysdykcji, wprowadził polski kodeks karny.
>> Woj. Warmia, s. 73–74.

– W Giżycku uruchomiono elektrownię. Fakt ten miał miejsce w dwa miesiące po przejęciu jej od władz radzieckich.
>> Wak. Giż., s. 132.

– Został aresztowany Carl Maria Splett, biskup gdański z czasów Wolnego Miasta i II wojny światowej. Uznany został za nazistowskiego zbrodniarza i w 1946 wyrokiem polskiego sądu skazany na 8 lat więzienia. Prawnicy po latach badając akta tej sprawy gotowi są stwierdzić, że wyrok był zbyt surowy. Wytoczone wówczas zarzuty kwalifikują się raczej pod osąd moralny niż na wyrok z celą więzienną w finale
>> Polit., 2002, 11 maj, s. 67.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę