17 listopada

1330 – Zm. w. mistrz zakonu krzyżackiego Werner von Orseln. Jego następcą został Lotar książę brunszwicki. Zmarły był człowiekiem skłonnym do rokowań. Natomiast Lotar rozpoczął swą kadencję od przygotowań do wojny z polskim królem Władysławem Łokietkiem.
>> Gór. PkwP, s. 95.

1355 – Biskup Jan Stryprock został przez papieża Innocentego VI odesłany na Warmię. Wcześniej papież zatwierdził go na biskupa diecezji warmińskiej. Konsekracji na biskupa dokonał kardynał Talairand z Albano.
>> Achr. PBW, s. 38.

1520 – Krzyżacy rozpoczęli artyleryjski ostrzał zamku i miasta Ornety z ciężkich dział. Załodze i miastu przesłano propozycję poddania się za cenę ochrony ich życia i mienia. Polski dowódca Ornety zwrócił się z pisemnym apelem do dowódcy w Elblągu o dosłanie pomocy zbrojnej oraz zaalarmowanie hetmana Janusza Świerczowskiego, by ratował miasto.
>> Bis. WP, s. 358–359.

1670 – Kapituła warm. na posiedzeniu nakazała przestrzeganie przepisów ustanowionych przez biskupa warm. Wacława Leszczyńskiego dla cechu chirurgów.
>> Sz. DW, s. 66.

1684 – Po zasięgnięciu opinii kilku organmistrzów na posiedzeniu kapituły warm. stwierdzono, że nowe organy fromborskie są „wybitnym dziełem i ozdobą katedry”.
>> Kom. Fromb. 1968, s. 107.

1723 – Bp warm. Teodor Potocki wydał dekret przeciwko zbiegostwu. Nowelizacji przepisów tego dekretu dokonał bp warm. Adam Grabowski w r. 1751.
>> KMW 1972, s. 556.

1777 – W Kraplewie k. Ostródy zm. Jan Samuel Popławski /ur. 6.8.1700 w Łukcie k. Morąga/, kaznodzieja polsko-ewangel. Studiował w Królewcu. Zasłużony w walce z pijaństwem.
>> Or. SBWPKiZM II, s. 87.

1817 – Do Kisin k. Działdowa wezwani zostali chłopi z okolicznych wsi. Miały im być tu wręczone akty uwłaszczeniowe. Wśród zgromadzonych zapanowało wzburzenie, gdyż wyliczony czynsz okazał się zbyt wygórowany. Część gospodarzy odmówiło przyjęcia przygotowanych dokumentów.
>> Dział., s. 113.

1852 – W Reszkach k. Ostródy ur. Michał Licznerski /zm. 12.12.1922 w Grabowie k. Nowego Miasta Lubawskiego/, rolnik, propagator czytelnictwa książek polskich.
>> Or. SBWMiP, s. 190.

1885 – Ukazała się instrukcja o tzw. rugach pruskich. Na jej podstawie przez następny rok wysiedlano z Prus Wschodnich robotników polskich jako niewygodnych cudzoziemców. Tym sposobem starano się również zahamować napływ agitatorów socjalistycznych z innych prowincji.
>> KMW 1965, s. 644.

1913 – W Podróżnej k. Złotowa ur. Salomea Herudaj–Myczek, wychowawczyni przedszkoli polskich w Niemczech. Prowadziła ochronki w Skajbotach na Warmii i w rodzinnej wsi. W obu tych miejscach opiekowała się bibliotekami polskimi. Po 1945 była przedszkolanką w Giżycku.
>> Or. SBWMiP, s. 131; Fil. Wopt, s. 48–49.

1914 – Toczą się szczególnie zacięte boje w rejonie Okartowa, Woźnic, Mikołajek, Cierzpięt. Rosjanom następnego dnia udało się przerwać front i posunąć naprzód w kierunku Grabówki i Dąbrówki.
>> Orł. Il. przew., s. 116.

1923 – Józef Biedrawa przybył do Działdowa i objął stanowisko dyrektora seminarium nauczycielskiego.
>> Or. SBWMiP, s. 57–58; Suker. Dawno, s. 108.

1929 – W Bydgoszczy ur. Edmund Piszcz. Studiował na KUL oraz w Moguncji. Administrator diecezji warmińskiej od 11.11.1985. W dniu 25 marca 1992 mianowany arcybiskupem metropolii warmińskiej.
>> Achr. PBW, s. 263–264.

1939 – Obraz „Hołd Pruski” pędzla Jana Matejki został umieszczony po zabezpieczeniu w podziemiach Muzeum Czapskich w Krakowie. Celowo rozpuszczana plotka mówiła, że płótno wywieziono do Zamościa i że po drodze uległo całkowitemu zniszczeniu.
>> PP 1966 nr 43 z 23 października, s. 3.

1945 – Sekretarz powiatowy PPR w Szczytnie wysłał do KW PPR w Olsztynie pismo, w którym informował, że wójt gminy Rańsk okazał się niegodnym piastowania tej funkcji. Wysiedlił on z zajmowanego gospodarstwa mieszkańca wsi Targowo i sam zajął jego posiadłość. Nagromadził moc maszyn rolniczych, maszyn do szycia oraz zegarów ściennych. Poza tym na zebraniach gromadzkich agitował, by nikt nie ważył się należeć do PPR.
>> Szczyt., s. 395.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę